Gerdab.IR | گرداب

شناسایی 1288 آدرس آلوده؛

فهرست آلوده‌ترین وزارتخانه‌ها و سازمانهای کشور

تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۳۹۰

سازمانها و شرکتهای آلوده به بدافزار اینترنتی با توجه به داده های جمع آوری شده از شبکه تله بدافزار و تجزیه و تحلیل آنها در 3 ماهه اول سال معرفی شدند.

به گزارش گرداب، بر این اساس هزار و 288 آدرس آلوده شناسایی شد که در این میان شرکتهای خصوصی بیشترین آدرسهای اینترنتی آلوده را داشتند.

 بدافزار واژه کوتاه شده نرم افزار مخرب (malicious software) است که برای توصیف تمام ویروسها، کرمها، جاسوس افزارها و تقریبا هر چیزی که به طور خاص برای صدمه به رایانه و یا سرقت اطلاعات طراحی شده به کار می رود.

 مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، ماهر، برای ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در پایان هر ماه پس از جمع آوری اطلاعات از شبکه تله بدافزار - هانی نت ملی- به بررسی مشخصات آدرس های اینترنتی آلوده به بدافزار پرداخته و پس از تهیه گزارشات فنی به دارندگان این آدرسها به تفکیک سازمانها و شرکت ها در جهت رفع هر چه سریعتر آلودگی هشدار می دهد.
 
 آمارهای به دست آمده در سه ماهه اول امسال نشان می دهد که بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده مربوط به شرکتهای خصوصی است و وزارتخانه های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و نیز دانشگاه آزاد از نظر تعداد آدرسهای آلوده و نیز تعداد دفعات ارسال نرم افزار مخرب در مکانهای اول این جدول قرار دارند.
 
 در بررسی های به عمل آمده در ماههای فروردین، ‌اردیبهشت و خرداد به ترتیب 293، 358 و 637 مورد آدرس اینترنتی آلوده به انواع نرم افزار مخرب در سازمانها، وزارتخانه ها و شرکتهای خصوصی کشور شناسایی شده اند.
 
سازمانهای آلوده به انواع بدافزار در فرودین ماه
آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیرخصوصی ارسال کننده بدافزار در فروردین ماه سال 90 بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده به قرار زیر است:
 

 
آدرس های اینترنتی آلوده متعلق به هر سازمان و یا شرکت خصوصی بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار به شرح زیر است:
 


 همچنین آلوده ترین شرکتهای خصوصی ارسال کننده بدافزار بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده شامل سالار کامپیوتر پارس آنلاین و نداگستر صبا است:
 


 آلوده ترین شرکتهای خصوصی در فروردین ماه بر اساس تعداد دفعات ارسال بدافزار نیز به شرح زیر است:
 


 سازمانهای آلوده به انواع بدافزار در اردیبهشت ماه
آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیر خصوصی ارسال کننده بدافزار در اردیبهشت ماه سال 90 بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده به قرار زیر است:
 

 
 آدرس های اینترنتی آلوده متعلق به هر سازمان و یا شرکت خصوصی بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار به شرح زیر است:
 
 

 همچنین آلوده ترین شرکتهای خصوصی ارسال کننده بدافزار بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده  شامل موارد زیر است که براساس آن مشاهده می شود که سه شرکت سالار کامپیوتر، پارس آنلاین و مخابرات ایران بیشترین تعداد آدرس های ارسال کننده بدافزار را به خود اختصاص داده اند.
 

 
آلوده ترین شرکتهای خصوصی بر اساس تعداد دفعات ارسال بدافزار نیز به شرح زیر است:
 

 
سازمانهای آلوده به انواع بدافزار در خردادماه
آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیر خصوصی ارسال کننده بدافزار در خردادماه ماه سال 90 بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده به قرار زیر است:
 

 
 آدرس های اینترنتی آلوده متعلق به هر سازمان و یا شرکت خصوصی بر حسب تعداد دفعات ارسال بدافزار به شرح زیر است:
 


 همچنین آلوده ترین شرکتهای خصوصی ارسال کننده بدافزار بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده در خردادماه از آلودگی شرکتهای سالار کامپیوتر، امین آوا و مخابرات ایران حکایت دارد:
 


آلوده ترین شرکتهای خصوصی بر اساس تعداد دفعات ارسال بدافزار نیز به شرح زیر است:
 منبع: مهر