Gerdab.IR | گرداب

گستاخی سعودی ها درباره جزاير سه گانه

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۰

روزنامه "الوطن" چاپ عربستان به نقل از یک منبع دولتی سعودی در ادعایی گستاخانه جزایر سه گانه ایرانی را بخشی از خاک امارات خواند و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را یک نگرانی برای جامعه جهانی دانست.

به گزارش گرداب روزنامه الوطن به نقل از این منبع دولتی بلندپایه سعودی بدون ذکر نام، ادعای امارات مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را تکرار کرد.

 این منبع در گفتگوی خود با روزنامه الوطن سعودی از ایران خواست تا در این زمینه به آنچه آن را "تلاش های امارات و جامعه جهانی از طریق مذاکرات مستقیم یا مراجعه به دیوان عدالت بین المللی خواند، پاسخ مثبت دهد".

 این منبع دولتی عربستانی همچنین در حالی بر اهمیت التزام به اصول قوانین بین المللی تاکید کرد که خود، بدون در نظر گرفتن حق حاکمیت کشورها بر خاک خویش مدعی حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه ایرانی شد.

 روزنامه الوطن در ادامه مطلب خود سخنان "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه و "محمد جواد رسولی محلاتی" سفیر ایران در عربستان در روزهای 22 و 25 ژوئیه گذشته را نوعی عقب نشینی ایران از سیاست خود به طور خاص در قبال عربستان و به طور کلی در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه درخصوص تحولات بحرین خواند.

 عربستان سعودی در قبال سخنان اخیر وزیر امور خارجه و سفیر ایران در عربستان درخصوص بازدید از تاسیسات هسته ای ایران اظهار نظر رسمی نکرد و تنها در این زمینه به گفتگوی این منبع دولتی بلندپایه سعودی با روزنامه الوطن بسنده کرد تا از این طریق درصدد کم اهمیت جلوه دادن موضع ایران برآید.

 این منبع دولتی بلندپایه سعودی از سوی دیگر ضمن استقبال از سخنان یاد شده در عین حال مدعی شد که موضوع صلح آمیز هسته ای ایران یک نگرانی برای جامعه جهانی محسوب می شود.

 وی در این زمینه گفت: «پیشنهاد گشودن تأسیسات هسته ای ایران به روی کارشناسان عربستانی گام مهمی در راستای اعتماد سازی در زمینه موضوعی است که باعث نگرانی همه جامعه جهانی شده است.»

 این منبع دولتی بلندپایه سعودی همچنین بدون توجه به همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پاسخ تهران به همه سوالات مطرح شده در زمینه موضوع صلح آمیز هسته ای خود گفت: «عربستان ترجیح می دهد ایران به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی نه تنها به ابهامات مطرح برای عربستان و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس بلکه به نکات مبهم برای جامعه جهانی پاسخ دهد و تهران باید حقیقت برنامه هسته ای خود را از طریق سازمان های بین المللی تبیین نماید.»