Gerdab.IR | گرداب

سرکرده عرفان کیهانی کیست؟

تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۰

پرونده م.ط رئیس فرقه عرفان کیهانی به همت مامورین اطلاعات سپاه تکمیل و با تلاش دستگاه قضا به دادگاه ارسال شد.