Gerdab.IR | گرداب

آیا ظهور امام زمان با عدل خدا ناسازگار است؟

تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۳۹۰

عدل خدا مستلزم این است که از هر بنده ای به اندازه نعمت و موقعیت هایی که برای او قرار داده انتظار داشته باشد.

گرداب- مطلب ارسالی وبلاگ آرزوی پرواز- فردی که خودش را از اعضای جنبش سبز ایران! می داند در وبلاگش افاضه فرموده بود، چون وقتی امام زمان ظهور کند جهان پر از عدل و داد می شود، پس به کسانی که قبل از ظهور زیسته اند، ظلم می شود، در نتیجه ظهور با عدل خدا ناسازگار است؛ پس نه امام زمانی وجود دارد و نه ظهوری.طبق استدلال این آقا یا خانوم، از آنجا که شاید پدر بزرگ های ما نیز دوست داشتند، از نوشته های ایشان بهره گیرند و کمی با بلاهت ایشان خوش باشند و خدا اجداد ما را از این نعمت محروم کرده پس یا خدا عادل نیست یا ایشان کلا وجود ندارد.

از آنجا که خدا عادل است و ایشان هم وجود دارد، پس استدلال غلط است و دلیل این اشتباه این است که مفهوم عدالت خدا را متوجه نشده اند. عدل خدا بین ما و "برد پیت" این نیست که همه شکل او باشیم؛ یا بین ما و اجدادمان که با دود با هم ارتباط برقرار می کردند، این نیست که خدا باید به آنها هم اینترنت پر سرعت بدهد وگرنه عادل نیست.

عدل خدا مستلزم این است که از هر بنده ای به اندازه نعمت و موقعیت هایی که برای او قرار داده انتظار داشته باشد و البته برای افرادی که در عصر ظهور خواهند زیست برای حفظ آن زندگی ایده آل و پر از عدل و داد مسئولیت سنگینی خواهد بود.

آرزوی پرواز