Gerdab.IR | گرداب

امام خامنه‌ای در دیدار شعرا تأکید کردند؛

ضرورت تعمیق معرفت دینی و اسلامی در شعر معاصر

تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۰

برای كسب معرفت دینی باید به سراغ نگاه عالمانه و فنی رفت و از ابداعات "غیر عالمانه و من درآوردی" پرهیز كرد..."توقفِ در جا" و "احساس به منزل رسیدن" سكون آور و خستگی آفرین است؛ لذا با تلاش بیشتر، خود را به اوج شعر نزدیك كنید.

گرداب- حسینیه امام خمینی در شب میلاد امام حسن مجتبی كریم اهل بیت، میزبان اهالی فرهنگ و هنر، شعرای پیشكسوت و جوان كشور و تعدادی از شعرای فارسی گوی افغانستان و تاجیكستان بود و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تبیین ویژگی های زمان حاضر و بیداری اسلامی در منطقه خاطرنشان كردند: «این تحولات اثرگرفته از حركت عظیم ملت ایران بود و شعرا با درك این شرایط، ضمن پای بندی به هویت و گفتمان انقلاب اسلامی، به معرفت دینی و اسلامی خود به عنوان لوازم الگو شدن ملت ایران عمق بخشند.»

قبل از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، تعدادی از شعرا، سروده های خود را با مضامین اخلاقی، دینی، سیاسی، انقلابی، بیداری اسلامی و اجتماعی قرائت كردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار حركت كلی در شعر كشور را "پیش رونده" توصیف و خاطرنشان كردند: «دوره كنونی، دوره اوج و شكوفایی مجدد شعر فارسی را نوید می دهد.»

رهبر انقلاب اسلامی در مقایسه شعر امروز كشور با دوره دویست ساله اوج سبك هندی، "تعداد و كمیت شعرا" و نیز "نوآوری در مضمون اشعار" را دو شباهت برجسته این دو دوره برشمردند.

ایشان تعداد شعرای جوان و پیشكسوت كشور را بی سابقه خواندند و افزودند: «انقلاب اسلامی، معارف و هنر را به متن مردم و جامعه آورد و اگر همین روشِ 30 ساله ادامه یابد تعداد شعرای ما به مراتب بیشتر از تمام دورانهای گذشته خواهد شد.»

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان دومین ویژگی شعر كنونی كشور خاطرنشان كردند: «در هیچ دوره ای سابقه ندارد كه این همه مضمون نو و حرفهای تازه در شعر راه پیدا كند و طبیعی است كه هر زمان مضمون نو پدید آید به دنبال آن تركیب جدید ساخته می شود و زبان شعر به تدریج پخته تر و استوارتر می شود.»

ایشان ظهور قله های بی نظیر شعر فارسی را نیازمند زمان و تلاش بیشتر دانستند و با تمجید از مضمون مناسب و شجاعت در شعر جوانان به آنان توصیه كردند: «"توقفِ در جا" و "احساس به منزل رسیدن" سكون آور و خستگی آفرین است؛ لذا با تلاش بیشتر، خود را به اوج شعر نزدیك كنید

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه این دیدار به ویژگی زمان حاضر و بیداری اسلامی ایجاد شده در منطقه اشاره و خاطرنشان كردند: «این بیداری اسلامی، اثر گرفته از حركت عظیم ملت ایران بود، چرا كه انقلاب اسلامی، تحولی بنیان برافكن برای سنتهای طاغوتی و نظام سلطه بود و این تحول، ملت ایران را به اسوه و الگوی ملتها تبدیل كرد.»

رهبر انقلاب اسلامی با بیان اینكه شعرا باید با درك ویژگی های این زمان به لوازم الگو بودن ملت ایران پای بند باشند، بر ضرورت تعمیق معرفت دینی و اسلامی در شعر معاصر تاكید كردند.

ایشان با یادآوری معرفت و حكمت شعرای گذشته ایران مانند فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و جامی، دیوان این شعرا را سراسر معرفت عمیق و پیچیده دانستند و افزودند: «انس با قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از لوازم دستیابی به معرفت دینی است كه موجب شفافیت و نورانیت دل و زدودن زنگار تردید و نگرانی می شود

حضرت آیت الله خامنه ای لطافت روحی شاعر را زمینه ساز درك بهتر معارف و معنویت دانستند و با اشاره به فرصتهای گرانبهای ماه مبارك رمضان و نورانیت حاصل از روزه داری خاطرنشان كردند: «برای كسب معرفت دینی باید به سراغ نگاه عالمانه و فنی رفت و از ابداعات "غیر عالمانه و من درآوردی" پرهیز كرد.»

حضرت آیت الله خامنه ای سپس به تبیین هویت شعر انقلاب پرداختند و افزودند: «در واقع این شعر، میدان دار ارائه گفتمان و ارزشهای انقلاب اسلامی است لذا نباید برخی هیجانات و تألمات شاعرانه بر اصل این هویت اثر بگذارد و آن را در شعر، مغلوب كند

ایشان با اشاره به گستردگی معارف اسلام و انقلاب خاطرنشان كردند: «شاعران انقلاب از این دریای پر فیض بهره ببرند و آن را به عنوان وظیفه منعكس كنند.»

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: «با پیروزی انقلاب اسلامی برخی شعرای وابسته به دربار و دارای تفكرات چپ با انقلاب ملت ایران قهر كردند كه البته همین موضوع، زمینه ساز جوشش زیبا و پرفیض شعر جوانان انقلابی شد.»

ایشان با اشاره به ضرورت پاسداشت گفتمان انقلاب اسلامی افزودند: «شعرای انقلاب باید مراقب باشند در پرداختن به شعر اعتراضی، به زبان مخالفان اصل حركت آزادیخواهانه و انقلابی ملت ایران نزدیك نشوند.»

مطلع این دیدار گفتگوی صمیمی شعرا و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر انقلاب اسلامی بود.

سپس حاضران نماز جماعت مغرب و عشا را به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه و روزه خود را همراه با ایشان افطار كردند.