Gerdab.IR | گرداب

‌حضرت علی از منظر اندیشمندان

تاریخ انتشار : ۰۱ شهريور ۱۳۹۰

هر گاه کسی بخواهد بیماری روح و روان خود را درمان کند، باید به گفتار امام علی در نهج البلاغه روی آورد و راه و روش زندگی را در پرتو این کتاب ارزشمند بیاموزد.

گرداب- حضرت علی علیه السلام نماد عدالت و مظهر شجاعت برای همیشه تاریخ است، آن بزرگوار از چنان ویژگی‌های خاصی برخوردار است که بسیاری را به اظهار نظر و بیان خصایل امام و ستایش ایشان واداشته است.

حضرت علی عایه السلام 13 رجب 1427 هجری قمری چشم به جهان گشود، این بزرگ مرد در فتوت، مردانگی و جوانمردی، حق و عدالت سرآمد روزگار خود و حتی تاریخ بوده است.حضرت علی از نگاه اندیشمندان
"شبلی شمیل"، از پیشتازان مکتب مادیگری در فضائل امیرالمؤمنین می گوید: علی بن ابیطالب، بزرگ بزرگان، یگانه نسخه ای است که نه شرق و نه غرب، نه در گذشته و نه امروز صورتی مطابق این نسخه ندیده است.

"جرج جرداق"، اسلام‌پژوه و نویسنده شهیر لبنانی می نویسد: چه می شد بر تو ای دنیا، اگر نیروهای خود را جمع می کردی و در هر زمانی یک علی می آوردی با عقلش و قلبش و با زبان و ذوالفقارش.

"امین نخله"، یکی از دانشمندان مسیحی در خصوص اوج تأثیر کلام علی می نویسد: هر گاه کسی بخواهد بیماری روح و روان خود را درمان کند، باید به گفتار امام علی در نهج البلاغه روی آورد و راه و روش زندگی را در پرتو این کتاب ارزشمند بیاموزد.

"محمد بن ادریس"، رئیس مذهب شافعی از مذاهب اربعه اهل تسنن، درباره علی علیه السلام سروده ای دارد که مضمون آن چنین است: هرگاه علی جایگاه و حقیقت خویش را برای مردم آشکار کند، هر آینه مردم دسته دسته در برابر او به سجده خواهند افتاد، شافعی مُرد و عاقبت نفهمید علی پروردگار است، یا پروردگارش مال اوست.

"جبران خلیل جبران"، شاعر مسیحی لبنانی نیز می‌نویسد: علی از جهان درگذشت، در حالی که شهید عظمت خود شد. در حالی که نماز میان دو لبش بود و دلش از شوق پروردگار لبریز بود. عرب حقیقت مقام و قدر علی را نشناخت، تا از میان همسایگان پارسی آنان، مردمی به پا خاستند و بین گوهر و سنگ ریزه را فرق گذاشتند.

"بارون کاردایفو"، دانشمند فرانسوی می نویسد: علی مولود حوادث نبود، بلکه حوادث را او به وجود آورده بود، اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله خود اوست. پهلوانی بود که درعین دلیری، دلسوز و رقیق القلب، و شهسواری بود که در هنگام رزم آرایی، زاهد از دنیا گذشته بود. به مال و منصب دنیا اعتنایی نداشت و در حقیقت، جان خود را فدا کرد. روحی بسیار عمیق داشت که ریشه آن ناپیدا بود و در هر جا خوف الهی آن را فرا گرفته بود.

خبر آنلاین