Gerdab.IR | گرداب

برای کسانی‌که قلبشان درد می‌کند، توصیه‌می‌شود

تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۹۰

پدرم چرا تو را از من گرفتند؟ تو را بردند بی آنکه اجازه دهند بار دیگر مرا ببوسی...