از سوی سربازان گمنام امام زمان

رئيس يك فرقه انحرافي دستگير شد

رئيس يك فرقه انحرافي دستگير شد
تاریخ انتشار : ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۹

رئيس يك فرقه انحرافي كه به صورت هرمي كار مي كرد و مدعي تفويض اتصال به طور عام به روح القدس بود به دست سربازان گمنام امام زمان در اواخر فروردين ماه بازداشت و روانه زندان شد.

به گزارش گرداب به نقل از جام جم آنلاين، وي كه تحصيل كرده خارج از كشور است مدعي شفاي همه بيماران با اين نوع اتصال است و مبناي كار خود را فرادرماني معرفي مي‌كرد و افرادي را به طور مرتب براي درمانگري آموزش مي‌داد و البته تا به حال پول هنگفتي از اين راه به جيب زده است.

يكي از مطلعين در اين رابطه گفت: «اين افراد با ايجاد دفاتر غيرقانوني و بدون مجوز در تهران و ديگر شهرستانها مبادرت به آموزش هاي درمانگري و شبه عرفاني مي كردند و براي موجه جلوه دادن تشكيلات و فرقه خود از چهره افراد موجه و برخي نهادها هزينه مي كردند. اين افراد اكنون بايد پاسخگوي مواردي چون دخالت در امر درمان، دخالت در امر آموزش هاي بدون مجور، نگهداري اسناد محرمانه دولتي و اسناد علوم پزشكي باشند.»

در اين رابطه مطالب ديگري در دست است كه در آينده نزديك منتشر خواهد شد.