Gerdab.IR | گرداب

برج‌ها ریزش می‌کنند...

تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۹۰

از پس واقعه نسبت دادن دروغ انهدام برجهای دوقلو به مسلمانان، دست به خرابی زدند... کشور هایی را تحت سلطه خود در آوردند و با پول نفت آنان برج های بیشتری با زیربنای ظلم بنا کردند...