Gerdab.IR | گرداب

چشم مردم

تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۳۹۰

چشم مردم ما را کافر می کند؛ ما را از توجه خدا باز می دارد با این ناراحتی رفتم نزد آقای بهاء الدینی…