Gerdab.IR | گرداب

پرچم آمريكا در لندن به آتش كشيده شد

تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۹۰

طي مراسم يادبود حوادث ۱۱ سپتامبر، معترضان در محوطه بيروني سفارت واشنگتن در لندن پرچم آمريكا را به آتش كشيدند.

به گزارش گرداب، به نوشته روزنامه ديلي ميل، طي مراسم يادبود حوادث ۱۱ سپتامبر، معترضان در محوطه بيروني سفارت واشنگتن در لندن پرچم آمريكا را به آتش كشيدند.

يك گروه از معترضان در جايي كه پلاكاردهايي با شعارهاي ضد آمريكايي در دست داشتند، فرياد مي‌زدند: آمريكاي تروريست.

در اين تظاهرات همچنين پلاكاردهايي با شعار "مسلمانان عليه افراطيون هستند" به چشم مي‌خورد.

پيش از اين نيز اعضاي "گروه ليگ دفاع از انگليس" سعي داشتند تظاهراتي ضد آمريكايي در انگليس ترتيب دهند. با اين حال اين تظاهرات با مداخله نيروهاي پليس متوقف شد و طي آن ۲۰ تن به اتهام ايجاد اختلال در نظم عمومي دستگير شدند.

منبع: ایسنا