شکایت از آمریکا به اتهام تهدید اتمی ایران

شکایت از آمریکا به اتهام تهدید اتمی ایران
تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۹

معاون حقوقی رئیس جمهور از طرح شکایت از کشورهایی که در جنگ جهانی به کشورمان خسارت وارد کردند و نیز شکایت از آمریکا به خاطر تهدید اتمی علیه ایران خبر داد.

معاون حقوقی رئیس جمهور از طرح شکایت از کشورهایی که در جنگ جهانی به کشورمان خسارت وارد کردند و نیز شکایت از آمریکا به خاطر تهدید اتمی علیه ایران خبر داد.
 
به گزارش گرداب، "فاطمه بداغی" گفت: «در این خصوص سه کمیته حقوقی، مستندسازی و فراهم آوردن ادله دعوای حقوقی و اطلاع رسانی تشکیل شده است.»

وی افزود: «به هر حال با توجه به عرف و رویه دادگاه های بین المللی به نظر می رسد که این حقوق قابل مطالبه باشد، زیرا هرگز در هیچ مرجعی اثبات نشده است و تا وقتی که این اتفاق نیافتد در محاکم بین المللی قابل رسیدگی است.»

بداغی گفت: «مهم این است که ادله لازم برای اثبات دعوا با کارهای کارشناسی که می شود فراهم آورده شود که ما در حال فراهم کردن آن هستیم.»

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین درباره شکایت از آمریکا به خاطر تهدید هسته ای کشورمان اظهار داشت: «تهدید کشورها به استفاده از زور و سلاح هسته ای، مردود است.»

بداغی گفت: «هیچ کشوری حق تهدید هسته ای و استفاده از سلاح اتمی را ندارد، اما متاسفانه دیدیم که آمریکا در اقدامی آشکار، صراحتا این را نقض کرد.»

وی افزود: «اتفاقا برعکس، کشورهایی اجازه دارند با تهدید اعمال قدرت کنند که مظلوم واقع شده و مورد تعرض کشورهای دیگر قرار گرفته اند.»

بداغی با بیان اینکه تهدید اتمی آمریکا علیه ایران دو جنبه دارد گفت: «از طرفی آمریکا فهمیده است که چقدر منافعش از طریق ایده ها و آرمان های جمهوری اسلامی ایران که در سطح بین المللی با دیپلماسی عمومی مطرح شده در خطر است که به این موضع گیری روی آورده است و از طرف دیگر باید فکر کنیم آمریکایی ها برای دستیابی به قدرت مورد نظرشان به هیچ یک از قواعد بین المللی و دستورهای سازمان های بین المللی مقید نیستند.»

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: «ابعاد مختلف موضوع شکایت از آمریکا در دست بررسی است.»

بداغی گفت: «مواضع هسته ای جمهوری اسلامی ایران که در کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران، درباره خلع سلاح هسته ای مطرح شد در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است.»
 
منبع: واحد مركزي خبر