Gerdab.IR | گرداب

تصویر شهید مبارزه با پژاک در آغوش کودکش

تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۳۹۰

محمد طاها فرزند یکسال و نیمه شهید محمد منتظر قائم (غلام نژاد) است؛ پاسدار شهیدی که چند روز پیش در غرب کشور و در مبارزه با گروهک تروریستی پژاک به شهادت رسید.