ناراحتي دوستان "شيرين" از دفاعيات "شريعتمداري"

ناراحتي دوستان
تاریخ انتشار : ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹

با اينكه حدود يك هفته از برگزاري دادگاه رسيدگي به شكايت شيرين عبادي از مديرمسئول روزنامه كيهان گذشته است، ناراحتي محافل ضدانقلاب و حاميان عبادي از پخش اين دادگاه از رسانه ملي هنوز ادامه دارد.

به گزارش گرداب به نقل از روزنامه وطن‌امروز، با اينكه حدود يك هفته از برگزاري دادگاه رسيدگي به شكايت شيرين عبادي از مديرمسئول روزنامه كيهان گذشته است، ناراحتي محافل ضدانقلاب و حاميان عبادي از پخش اين دادگاه از رسانه ملي هنوز ادامه دارد.

پس از آنكه خود شيرين عبادي از پخش اين برنامه ابراز ناراحتي كرد، يكي از همكاران سابق نشريات اصلاح‌طلب هم پخش دفاعيات حسين شريعتمداري را "فحاشي به خانم عبادي" ناميده است.

"مسعود بهنود" كه در حال حاضر عضو شوراي سياستگذاري تلويزيون دولتي انگليس است، بدون اشاره به مدارك مطرح شده در دادگاه، در اين‌باره مدعي شده است: «نمايش يك ساعته دادگاهي به اسم دادگاه كيهان از شبكه 4 سيماي جمهوري اسلامي، باري بر بارهاي موجود مي‌افزايد، يك بار ديگر در دل‌ها مي‌نشاند كه به اين عدالت چشم نبايد داشت؛ البته نمايش‌هايي به اسم دادگاه پيشينه دارد.»

در جريان رسيدگي به شكايت شيرين عبادي، حسين شريعتمداري در دفاع از مطالب منتشره درباره عبادي در روزنامه كيهان، به بيان اسناد و مداركي مبني بر ارتباط عبادي با رژيم صهيونيستي، دفاعش از "همجنس بازي"، "فرقه ضاله بهائيت" و "رژيم طاغوت" و اقدام عليه جمهوري اسلامي پرداخت.

به گفته مسئولان رسانه ملي، پخش سخنان شريعتمداري با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده و تقاضاهاي متعددي براي بازپخش اين برنامه به دست مسئولان رسانه ملي رسيده است.