Gerdab.IR | گرداب

شبکه فارسی وان به مسیحیت هم رحم نکرد!

تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۳۹۰

شبکه فارسی وان در یکی از برنامه های خود با موضوع خیانت به همسران به تبلیغ دین مسیحیت آن طور که مد نظر داشت، پرداخت.

به گزارش گرداب، شبکه فارسی وان در یکی از برنامه های خود که تاکنون با موضوع خیانت به همسران بوده است، به صورت علنی افکار مادی گرایانه را به نام مسیحیت تبلیغ کرد.

این برنامه با محور قرار دادن یک کتاب انحرافی که یکی از نویسندگان آلمانی بی‌دین آن را نگاشته است و در آن باور های کفرآمیز خود را به نام مسیحیت منتشر کرده با مخاطبان خود در تمام نقاط دنیا تماس گرفته و از آنها در خصوص اثرات مطالعه کتاب جویا شد.

در این برنامه هر کدام از مخاطبان که مشکلات گوناگونی داشتند، ادعا می کردند که با خواندن کتاب مذکور تمامی مشکلاتشان بر طرف شده و زندگی راحتی را پس از آن داشته اند.

در ابتدای هر قسمت از این برنامه، نکته ای از کتاب نمایش داده شده و یکی از مخاطبان، همسو با نکته طرح شده به بیان مطالبی می پرداخت.

نکاتی که روی آن تاکید می شد بی اعتنایی به مرگ و زندگی پس از آن، لذت بردن از دنیا بدون توجه به جمع آوری توشه برای آخرت، ارتباط گیری با روح برای لذت بردن از دنیا بود.

ترویج مسیحیت تحریف شده قبل از این نیز چندین بار از موضوعاتی است که شبکه فارسی وان تاکنون بارها بدان پرداخته است.

منبع: جام نیوز