چهارصد هزار دلار ناقابل

كمك مالي انگليس به سايت‌های حامی جنبش سبز

كمك مالي انگليس به سايت‌های حامی جنبش سبز
تاریخ انتشار : ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹

قرار است با رسيدن مواجب از سوي انگليس، سايت جرس و بالاترين براي حمايت از جنبش سبز وارد عمل شده و از شرمندگي انگليسي ها بيرون بيايند.

به گزارش گرداب به نقل از روزنامه رسالت، انگليس با اعطاي كمك مالي به سايت هاي حامي جنبش سبز به صورت مشروط موافقت كرد!

در پي قطع كمك هاي مالي عناصر ضد انقلاب به سايت هاي جرس و بالاترين كه به خاطر بي عرضگي هاي مديران اين سايت ها در ايجاد التهاب و اغتشاش صورت گرفت و گردانندگان اين دو سايت تهديد كردند در صورت عدم كمك مالي مبادرت به تعطيلي خواهند كرد، شنيده شده اخيراً با وساطت مهاجراني دو نفر به نمايندگي از سوي سايت جرس و بالاترين با يك مقام وزارت خارجه انگليس و همچنين يك مقام امنيتي اين كشور ديدار و درباره چگونگي كمك هاي مالي انگليس به اين دو سايت گفتگو كردند.

اخبار رسيده حاكي است در اين نشست، انگليسي ها به بي عرضگي مديران اين دو سايت اعتراض كرده و آنها را در انجام تبليغات و تحريك مردم به اغتشاشات خياباني ناكارآمد دانسته و عملكردشان در حوادث پس از انتخابات را ضعيف ارزيابي كرده اند.

نمايندگان مذاكره كننده از سوي سايت هاي جرس و بالاترين به مقام امنيتي انگليسي قول داده اند در صورت رسيدن كمك هاي مالي به تحركات جديدي در روزهاي معلم و كارگر و همچنين سالگرد برگزاري انتخابات دست بزنند و ناتواني گذشته را جبران كنند.

اخبار موثق حاكي است مقامات انگليسي مشروط به عملكرد موثر اين دو سايت در حمايت و تحريك مخالفان نظام با پرداخت قسط اول كمك مالي موافقت كرده و مبلغ250 هزار دلار براي جرس و150 هزار دلار براي بالاترين از طريق دپارتمان رسانه اي دانشگاه سوآز لندن اختصاص دادند.