Gerdab.IR | گرداب

مدیر کل توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد:

تغییر شاخصهای بین‌المللی از زیرساختهای ارتباطی به کاربردهای فناوری

تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۰

سازمان Eiu در تازه‌ترین شاخص‌بندی خود، امتیاز را از شاخص‌هایی که مربوط به زیرساخت است کم کرده و به کاربردهای فناوری اطلاعات اضافه کرده است.

به گزارش گرداب به نقل از فارس، "سیدحسین پاریاب" در همایش فنی و ارتباطات اقتصاد و تجارت الکترونیکی اظهار داشت: «در سال 2008 ایران در شاخص‌های Eiu از رتبه 106 به رتبه 68 ارتقا پیدا کرد.»

وی ادامه داد: «این ارتقا به معنی یک جهش نیست بلکه به دلیل ارائه اطلاعات دقیق‌‌تر از داخل کشور به مجامع جهانی بوده است.»

مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: «حدود 30 الی 40 سازمان بین‌المللی در جهان شاخص‌های جهانی را تدوین و مورد سنجش قرار می‌دهند که در این زمینه سازمان "Eiu"، یکی از سازمان‌هایی است که به وضعیت و ویژگی‌های ایران نزدیک‌تر است.»

وی گفت: «Eiu در 6 شاخص خود،‌ 104 معیار را در نظر می‌گیرد.»
مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: «سازمان Eiu در تازه‌ترین شاخص‌بندی خود، امتیاز را از شاخص‌هایی که مربوط به زیرساخت است کم کرده و به کاربردهای فناوری اطلاعات اضافه کرده است.»

وی ادامه داد: «برای مثال در 2 سال اخیر این سازمان شاخص اینکه چه تعداد کاربر از اینترنت با کیفیت خود استفاده می‌کنند و چه تعداد کاربر از خدمات تلفن همراه استفاده می‌کنند را به شاخص‌های خود اضافه کرده است.»

مدیرکل دفتر توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: «بنابراین اگر در چند سال اخیر شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور به 100درصد رسیده است بهتر است که دیگر این شاخص را از شاخص‌های سالیانه حذف کنیم و شاخص‌های دیگری را جایگزین آن کنیم.»

پاریاب ادامه داد: «همچنین باید این نکته را در نظر بگیریم که نباید در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی خود را فقیر فرض کنیم، زیرا در حال حاضر در شاخص‌های بین‌المللی وضعیت بدی نداریم، اما مشکل فعلی کشور ما حلقه تکمیل کننده کاربرد، نوآوری و پویایی است.»