Gerdab.IR | گرداب

برنامه‌های 12 گانه فتنه گران تا 18 تیر

تاریخ انتشار : ۰۳ خرداد ۱۳۸۹

فتنه گران در جلسات اخیر خود با تاکید بر اینکه ماه خرداد تا 18 تیر برای آنان تراز زندگی و مرگ خواهد بود، آخرین پیشنهادهای خود را برای فتنه انگیزی بررسی کرده‌اند.

گرداب- فتنه گران در جلسات اخیر خود با تاکید بر اینکه ماه خرداد تا ۱۸ تیر برای آنان فرا‌تر از زندگی و مرگ خواهد بود آخرین پیشنهادهای خود را برای فتنه انگیزی بررسی کرده‌اند.

در این جلسات محور اصلی "امتیازگیری" از نظام به هر قیمتی عنوان شده و بر "فشار قوی، امتیاز گیری ممکن" از نظام برای ثبت موفقیت جریان مزبور تاکید شده است.

همچنین محورهای مورد تاکید آنان که تاکنون برخی از آن‌ها نیز اجرایی شده‌اند، عبارتند از:

۱- سخنرانی در برابر جمعیت‌های ساختگی‌ای که که نماینده اقشار مختلف محسوب شوند.
۲ - مصاحبه‌های مهندسی شده و با زمان بندی مشخص و با شیب معین با رسانه‌های خارجی.
۳- تهیه پیام‌های ویدئویی برای پخش در سایت‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای
۴- دعوت برای تجمع در خیابان‌ها.
۵- رادیکال ساختن فضا برای دستگیری‌های جدید.
۶- برگزاری مراسم به مناسبت‌های مختلف همچون خانواده دستگیر شدگان.

۷- برگزاری مراسم برای برخی کشته شدگان.
۸- رادیکال ساختن کلام‌ها و بیان‌ها.
۹- سیاه نمایی و ایراد موج جدید اتهام‌ها علیه نظام.
۱۰- تامین خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های خارجی.
۱۱- تلاش برای راه بندان‌های مجازی در سطح برخی مناطق پایتخت.
۱۲- تلاش برای بحرانی جلوه دادن شرایط داخلی و خارجی کشور.

منبع: جوان آنلاین