Gerdab.IR | گرداب

ابو ترابی:

بیانیه تهران نمونه ای از قدرت سیاسی ایران است

تاریخ انتشار : ۰۴ خرداد ۱۳۸۹

حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد عصر دوشنبه در جمع کارکنان استانداری زنجان گفت: امروز دنیا بر حقانیت موضع ایران در زمینه دانش صلح آمیز هسته ای پی برده و غرب از این امر به وحشت افتاده است.

گرداب: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیانیه تهران مظلوم واقع شده و هنوز ناشناخته مانده است گفت: بیانیه تهران نمونه ای از قدرت سیاسی، اقتدار و تاثیرگذاری نظام جمهوری اسلامی در جریان سیاسی جهان است.
حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد عصر دوشنبه در جمع کارکنان استانداری زنجان بیانیه تهران را تثبیت کننده استفاده صلح آمیز ایران اسلامی از فناوری هسته ای دانست و گفت: امروز دنیا بر حقانیت موضع ایران در زمینه دانش صلح آمیز هسته ای پی برده و غرب از این امر به وحشت افتاده است.

وی با بیان اینکه دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و همه ارکان نظام در زمینه صدور بیانیه تهران نقش تاثیرگذار داشتند گفت: بیانیه تهران مظلوم واقع شده است و هنوز همه تار و پود و زوایی این بیانیه شناخته نشده است.

ابوترابی فرد بحث دانش صلح آمیز را یک از چالشهای مهم جمهوری اسلامی ایران با دنیای غرب دانست و افزود: همکاری ترکیه و برزیل در بحث هسته ای ایران موجب خشم مضاعف دولتهای غرب و به خصوص آمریکا شده است زیرا این همکاری مسیر را برای سایر کشورها برای بهره مندی از این توان و دانش هموار می سازد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای حق مسلم و مشروع ایران است افزود: فناوری صلح آمیز هسته ای حق قانونی تمام ملل جهان است و باید به این حقوق احترام گذاشت.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیانیه تهران را سرآغاز شکل گیری جبهه ای علیه دولتهای استعماری و انحصارطلب دانست و افزود: تشکیل این جبهه و پایداری در اهداف و فعالیتهای آن فناوری هسته ای را از انحصار دولتهای مستکبر و استعمارگر خارج کرده و موجب بهره مندی تمام ملل از این دانش خواهد شد.

ابوترابی فرد با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی مقتدرترین نظام در منطقه است افزود: مردم باید با آراسته ساختن خود به زینتهای الهی و اخلاقی نظام را به بالاترین سطوح قدرت جهانی رسانند.

منبع: خبرگزاری مهر