Gerdab.IR | گرداب

مدرسه تروریست‌ها

تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۳۹۰

در مدرسه نظامی آمریکا وظیفه ما این بود که به سربازها آموزش شکنجه‌گری بدهیم؛ چه روحی، چه جسمی.