Gerdab.IR | گرداب

اینفوگرافی / ارتباط در گذر زمان

تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۹۰

ابزارهای دیجیتال چگونه در خدمت روابط انسانی قرار گرفتند؟

گرداب-  راه آهن اولین شبکه ارتباطی سریع با ساختار منظم است... امروز، زندگی دیجیتال به سمت ابرها می رود.
برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.


منبع: عصر ارتباط