Gerdab.IR | گرداب

تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۰

کشورهای جهان به طور همزمان نه قطعنامه برضد جنایات رژیم صهیونیستی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب کردند و جمعه سیاه دیگری را در تاریخ جعلی این رژیم رقم زدند.

به گزارش گرداب، این قطعنامه ها را دو واحد جداگانه سازمان ملل متحد به نام های کمیته ویژه فلسطین و "آنروا" (آژانس امداد و اشتغال ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) ضمیمه گزارش های جداگانه خود از نقض حقوق اولیه مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی و به ویژه غزه کردند و قطعنامه ها را در دو بخش مجزای چهار و پنج تایی به مجمع عمومی پیشنهاد کرده بودند.

همه این قطعنامه ها که با رای بالایی تصویب شد، سه هفته قبل در نشست کمیته چهارم مجمع عمومی با عنوان محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض گسترده حقوق بشر مردم فلسطین تصویب شده بود.

در بخش مربوط به قطعنامه های کمیته ویژه فلسطین که در ماههای اخیر نمایندگان خود را به سه کشور اردن، سوریه و لبنان فرستاد و در بررسی میدانی و از نزدیک درباره وضع آوارگان فلسطینی گزارش مفصلی را تهیه کرد، نخستین قطعنامه درباره اقدامات تاثیرگذار اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین در سرزمین های فلسطین اشغالی، شامل بیت المقدس شرقی بود که با 159 رای مثبت، 9 رای منفی و 4 رای ممتنع تصویب شد.

در این قطعنامه اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در تخریب منازل، مراکز آموزشی و درمانی فلسطینیان، استفاده گسترده این رژیم از زور، به ویژه در نوار غزه که منجر به  کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم فلسطین شده، محکوم شده است.

قطعنامه دوم درباره شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی شامل بیت المقدس شرقی و جولان سوریه بود.

کمیته ویژه فلسطین در این قطعنامه از اقدامات رژیم صهیونیستی در زمینه شهرک سازی در بیت المقدس شرقی و نیز ساخت دیوار حائل به شدت ابراز نگرانی کرده و این اقدامات را به عنوان مصادیق نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل برشمرده است.

این قطعنامه نیز که با 162 رای مثبت، 7 رای منفی و 4 رای ممتنع تصویب شد، از رژیم صهیونیستی خواسته است با تمکین در برابر قطعنامه های سازمان ملل در خصوص جولان اشغالی، به ویژه قطعنامه 497 شورای امنیت مصوب سال 2008 میلادی، از این منطقه عقب نشینی کند.

قطعنامه مهم دیگر این بخش درباره گزارش کار کمیتة ویژه تحقیق از اقدامات تأثیرگذار اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و دیگر اعراب سرزمین های اشغالی بود.

این قطعنامه نیز در نشست روز جمعه مجمع عمومی با 86 رای مثبت در برابر 9 رای منفی و 75 رای ممتنع به تصویب رسید.
علت تعداد بالای آرای ممتنع به این قطعنامه، هماهنگی اروپائی ها در رای ممتنع به آن بود.

در این قطعنامه نیز بکار گیری زور توسط اسرائیل علیه مردم غیر نظامی فلسطین و کشته و مجروح شدن هزاران نفر از آنان، تخریب و توقیف اموال فلسطینان، تنبیه دسته جمعی و بازداشت و زندانی کردن هزاران فلسطینی محکوم و بر ادامه کار کمیته ویژه تحقیق تاکید شده است.

قطعنامه چهارم بخش گزارش کمیته ویژه فلسطین درباره کاربرد کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگی بود که در 12 اوت 1949 میلادی رخ داد و آوارگان زیادی از فلسطینی ها بر جای گذاشت.
این قطعنامه نیز با 164 رای مثبت، 7 منفی و 2 ممتنع به تصویب رسید.

در بخش قطعنامه های پیشنهادی آنروا نیز نخستین قطعنامه با عنوان کمک به آوارگان فلسطینی بود که با 161 رای مثبت، 8 ممتنع و فقط یک رای منفی آن هم رای خود رژیم صهیونیستی به تصویب رسید.

دومین قطعنامه بخش آنروا، به نام اشخاص جابجا شده براثر جنگ ژوئن 1967 میلادی و پس از بود. این قطعنامه نیز با 163 رای مثبت، 7 رای منفی و 3 رای ممتنع به تصویب رسید.

سومین قطعنامه این بخش، عملیات آژانس امداد و اشتغال ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک نام داشت که با 165 رای مثبت، هفت رای منفی و 2 رای ممتنع به تصویب رسید.

چهارمین قطعنامه بخش آنروا درباره دارایی ها و درآمد آوارگان فلسطینی بود که با 162 رای مثبت، هفت رای منفی و دو رای ممتنع به تصویب رسید.

نکته قابل توجه در این جلسه رای منفی سه کشور آمریکا، کانادا، رژیم صهیونیستی و در برخی موارد نیز استرالیا به این قطعنامه ها بود.

در کنار این کشورها برخی کشورهای بسیار کوچک نیز مانند جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، پاناما هم در همراهی با آمریکا و کانادا به این قطعنامه های رای منفی دادند.

منبع: واحد مرکزی خبر