Gerdab.IR | گرداب

توصیه‌های امام به حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۰

می‌خواهند دانشگاه را از مدارس قدیمه جدا کنند و حزب‌ها و گروه‌های فراوان پیش بیاورند که همه با هم مختلف باشند. حزب‌بازی را برای همین درست کردند که نگذارند ملت با هم آشتی کنند.