Gerdab.IR | گرداب

روز اراده ملی

تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۰

این اراده‌ها و مجاهدت‌هاست که یک روزی را از میان روزهای دیگر برمی‌کشد و مثل یک پرچمی نگه می‌دارد تا راهنمای دیگران باشد. روز نهم دی هم از همین قبیل است.