Gerdab.IR | گرداب

از دست یل فاطمه سیلی خوردند

تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۰

در فتنه دمیدند بسی تا "نه دی"/از دست یل فاطمه سیلی خوردند

گرداب- این شعر از سروده های شاعر آئینی، "محمد‌علی مهران‌فر" است.

هرچند که از کتف جدا خواهد ماند
با دست قمر کشور ما خواهد ماند
احسان اباالفضل به ما در "نه دی"
در خاطره ها روز خدا خواهد ماند

از کشور ما چه آبروها بردند
دل ها همه از غربت دین افسردند
در فتنه دمیدند بسی تا "نه دی"
از دست یل فاطمه سیلی خوردند

یک چند نشستیم و تحمل کردیم
چون دیگ به جوش آمده غلغل کردیم
دیدیم برآنند که عاشورا نیز...
برخاسته و در "نه دی" گُل کردیم

آن روز اگر غرش چون رعد نبود
در شهر به غیر از عمر سعد نبود
ما در "نه دی" خانه اگر می ماندیم
نامی ز بنی فاطمه من بعد نبود

گفتیم که شاید پسر زهرا را
شاید که کمی حرمت عاشورا را
دیدیم ولی مانده که قالب بکنند
با نام حسین بلعم باعورا را

جهان