Gerdab.IR | گرداب

ضرب دست امام

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۰

هر چه ما داریم پیش می‌رویم، ضرب دست امام است. ایشان آن چنان این گوی را محکم پرتاب کرده که حالا حالاها امثال بنده باید دنبالش بدویم.