آدم‌فروشی در فیس‌بوک

آدم‌فروشی در فیس‌بوک
تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۰

سعود بن ناصر الشهري پسر خود را در فيس‌بوك به قيمت 20 ميليون دلار به حراج گذاشت.

به گزارش گرداب، هر بار سخن از عربستان سعودي به ميان مي آيد، ناخودآگاه ذهن به سمت شاهزاده هاي قد و نيم قدي مي رود كه سال‌هاست روي بشكه های نفت خوابيده و ثروتي فراوان به جيب زده‌اند يا سخن از نقض حقوق بشر و اعدام‌هاي زمان جاهليت بوده يا محروميت زنان از كمترين حقوق انساني خود همچون رانندگي!

كمتر كسي به واژه و موضوع فقر در اين كشور توجه مي كند، اما مسلما توجه نداشتن به يك موضوع به معناي نفي وجودي آن نيست. چه بسا كه اين سكوت، سرپوش روي موضوعي باشد كه بتوان با كمي دقت به آن پي برد. حال خبري روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته كه اين سرپوش را تا حدودي كنار مي زند. يك مرد عربستاني به نام "سعود بن ناصر الشهري" پسر خود را در "فيس‌بوك" به قيمت 20 ميليون دلار به حراج گذاشت.

وي دليل اين اقدام را تلاش براي نجات از فقر خواند. وي مدعي شد فروش پسرش تنها گزينه  و براي تامين معيشت زن و دخترش است.
وي اظهار كرد: مايل است كه براي تكميل روند فروش به دادگاه رود و تنها شرط براي خريدار اين است كه شهري كه پسرش به آنجا برده مي شود، مشخص شود.

الشهري پس از اين كه كسب وكار غيرقانوني اش جمع آوري شد، از مقامات دولتي خواست تا به وي كمك مالي كنند، اما با درخواست وي موافقت نشد. پس از اين الشهري تصميم گرفت تا پسر خود را در فيس‌بوك به فروش بگذارد. هنوز مشخص نيست اين اقدام الشهري يك نمايش تبليغاتي بوده يا يك اقدام واقعي است.

قاچاق انسان در عربستان سعودي يك جرم محسوب مي شود، اما به نظر مي‌رسد اعمال قانون در اين حوزه بسيار كمرنگ است. گروه‌هاي حقوق بشر در عربستان مي گويند اين كشور از لحاظ دارا بودن قوانين كافي ضدقاچاق انسان دچار كمبود است و به رغم مدارك بسيار درخصوص قاچاق انسان به عربستان هيچ محاكمه و صدور محكوميت براي عاملان اين جرم گزارش نمي شود. به نظر مي رسد فيس بوك نيز اجازه ندهد تا پسر الشهري از طريق اين شبكه اجتماعي به فروش برسد. براساس بيانيه حقوق و مسئوليت‌هاي فيس‌بوك، كاربران مجاز به استفاده از اين شبكه اجتماعي براي نقض حقوق ديگران و قانون شكني نيستند.

منبع: جام‌جم آنلاین