Gerdab.IR | گرداب

400 کلیپ BBC فارسی برای زنده نگه داشتن فتنه

تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۸۹

شبکه بی بی سی فارسی در ادامه فتنه انگیزی های خود مجموعه برنامه هایی را به مناسبت سالگرد فتنه آماده کرده است.

گرداب- شبکه بی بی سی فارسی در ادامه فتنه انگیزی های خود مجموعه برنامه هایی را به مناسبت سالگرد فتنه آماده کرده است.
شبکه بی بی سی فارسی که در طی رقابت های انتخاباتی و حوادث بعد از آن به رسانه اغتشاشگران تبدیل شده بود، مجموعه کلیپ های پخش شده خود در ضدیت با نظام در طول یکسال گذشته را به همراه کلیپ های جدیدی که مجموع آن ها به 400 کلیپ می رسد آماده پخش طی روزها ی آتی کرده است.
گفتنی است این اقدام شبکه بی بی سی فارسی که در راستای زنده نگه داشتن موج فتنه می باشد در حالی صورت می گیرد که برخی از این کلیپ ها که کاملاً ساختگی بوده و با برخی تصاویر راهپیمایی های کشورهای دیگر مونتاژ شده و با تحریف واقعیت و نمایش صحنه های دردآور قصد دارند با ایجاد فضای احساسی در جامعه زمینه برگزاری مجدداً اغتشاشات را فراهم آورند.
 
منبع: پایگاه خبری جوان