Gerdab.IR | گرداب

الجزيره، العربيه و بی‌بی‌سی از یک اتاق فرمان هدایت می‌شوند

تاریخ انتشار : ۲۸ دی ۱۳۹۰

رسانه‌هايي همچون الجزيره، العربيه، بي‌بي‌سي و غيره همه يك حرف مي‌زنند و تحت يك اتاق فرمان هدايت مي‌شوند و گفته‌هايشان با هم تناقض ندارد چرا كه در مسير تحقق اهداف مشترك حركت مي‌كنند.

به گزارش گرداب، سردار "اسماعيل احمدي‌مقدم" صبح امروز (چهارشنبه) در اولين همايش علمي اقتدار نرم پليس و امنيت نرم‌افزاري با بيان اينكه امروزه شالوده و اساس قدرت و اقتدار، قدرت علمي است گفت: «مادامي كه نظريه‌ها و دانش كشور به خصوص در زمينه علوم‌اجتماعي و انساني وارداتي باشد اين قدرت علمي ايجاد نمي‌شود چرا كه اين علم قابل انطباق با شرايط كشور نيست و دانش اقتباسي بايد عمومي‌سازي و متناسب‌سازي شود.»

وي با اشاره به واژه اقتدار نرم گفت: «روشن است كه امروزه در دنيا و به خصوص در كشورهاي غربي شاهد آن هستيم كه پليس در حال بازگشت به نظريه پليس اقتدارگراست و طرح موضوع اقتدار نرم در ايران برخاسته از دين و اجتماع و فرهنگ ماست.»

فرمانده ناجا با بيان اينكه امروزه قدرت‌هاي دنيا بر روي ايران تمركز كرده‌اند، گفت: «همگي در شگفت هستند كه چگونه ايران توانسته است با وجود تهديدات فراوان و همسايگي با كشورهاي كم‌ثبات ضمن افزايش اقتدار امنيت خود را نيز حفظ كند.»

وي با بيان اينكه اگر سطح امنيت در چندسال اخير را بر روي يك منحني نشان دهيم متوجه افزايش امنيت در كشور مي‌شويم، گفت: «افزايش تهديدات نه تنها موجب تضعيف و كاهش امنيت نشده است بلكه برعكس است كه اين نشان دهنده هوشمندي در ايران است.»

احمدي‌مقدم با اشاره به قدرت رسانه‌هاي جديد و روش‌هاي جديد دشمنان كه در راستاي سلب هويت ملت‌ها است گفت: «قدرت‌هاي بزرگ سعي دارند با استفاده از دانش و تكنولوژي و همچنين رسانه‌هاي خود به نوعي فرهنگ خود را بر ديگر ملت‌ها تحميل كنند به گونه‌اي كه حتي براي استفاده از دانش آنان بايد زبان آنها را فرا گيريم.»

وي سلب مختصات فرهنگي، جايگزين‌كردن فرهنگ بيگانه و ترويج روش زندگي جديد غربي را يكي از ابزار قدرت‌ها براي سلب هويت مردم جامعه عنوان كرد.

احمدي‌مقدم با اشاره به قدرت رسانه‌ها گفت: «رسانه‌هاي قوي و هماهنگ امروزه تاثير بسيار زيادي بر روي حركت جهاني گذاشته است و حتي قدرت رسانه‌ها آثاري را به همراه داشته كه جزء اهداف اصلي گردانندگان رسانه‌ها نيست.»

وي با اشاره به جنبش "وال‌استريت" و بيداري اسلامي گفت: «رسانه‌ها نيز در ايجاد اين جنبش‌ها نقش داشتند در حالي كه مطمئنا بيداري مردم در اسلام و غرب خارج از اراده و اهداف مسئولان و گردانندگان اصلي رسانه‌هاي دنيا بوده است.»

احمدي‌مقدم با بيان اينكه امروزه شرايط جديد دنيا در حال تمركزگرايي است، گفت: «امروزه حاكميت‌ها به خصوص حكومت‌هاي غربي با نوعي ضعف در انطباق شرايط با وضعيت موجود روبرو هستند و بايد گفت اگر نتوان در دنياي امروز شرايط را شناخت و آن را با وضعيت موجود انطباق داد با عنصر غافلگيري در برقراري امنيت روبرو مي‌شويم

وي با بيان اينكه قدرت و اقتدار نرم در برابر تهديدات نرم ايجاد مي‌شود، گفت: «ديگر نمي‌توان با جنگجويان رسانه‌اي و سايبري با سلاح برخورد كرد و بايد جنس قدرت متناسب با سنخ تهديدات باشد.»

به گفته احمدي‌مقدم امروزه عمده هجوم دشمنان به ايران در حيطه جنگ نرم است كه تلاش بر ناپايدارسازي فضاي داخلي دارد.

فرمانده ناجا با اشاره به نظريات برخي نظريه‌پردازان و محققان جهاني همچون "فرس" گفت: «هنگامي كه به بررسي نظريات اين افراد مي‌پردازيم مي‌بينيم كه نظريات اين افراد در انقلاب اسلامي ما نيز كاربرد داشته است و اين افراد نظريات جديدي ارائه نكرده‌اند چرا كه در انقلاب ما نيز جنگ نرم كه نوعي پرهيز از خشونت و استفاده از عوامل غيردرگير بود مورد هدف قرار گرفت، در انقلاب ما كاربرد داشت.»
 
وي با بيان اينكه امروزه كشورهاي دنيا در صدد واكاوي اين مسئله هستند كه چگونه ايران با افزايش تهديدات نه تنها امنيتش تضعيف نشده است بلكه امنيت داخلي‌اش نيز افزايش داشته است، گفت: «جنگ نرم روح و عقل و افكار عمومي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.»

احمدي‌مقدم در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در اغناي افكار عمومي و همسوكردن مردم جامعه گفت: «امروزه رسانه‌هايي همچون الجزيره، العربيه، بي‌بي‌سي و غيره همه يك حرف مي‌زنند و تحت يك اتاق فرمان هدايت مي‌شوند و گفته‌هايشان با هم تناقض ندارد چرا كه در مسير تحقق اهداف مشترك حركت مي‌كنند و اين در حاليست كه دركشور خودمان روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري كه حتي متعلق به يك جريان فكري هستند با هم هماهنگ نيستند.»

وي با بيان اينكه رسانه‌هاي خارجي حداقل در برابر تهديدات مشترك حرف واحدي مي‌زنند، گفت: «بايد دانست كه يكي از عناصر پيشبرد اهداف دشمن رسانه است.»

احمدي‌مقدم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري كه حدود پنج سال پيش خطاب به فرمانده ناجا عنوان كرده بودند، گفت: «در حال حاضر هنگامي كه پليس با متهمي برخورد مي‌كند مردم به آن متهم دلسوزي مي‌كنند و بايد كاري كرد كه تصوير پليس بر ذهن مردم منطقي، هوشمند و درستكار باشد

فرمانده ناجا اعتماد را يكي از عناصر اصلي متناسب‌سازي تصوير پليس در افكار عمومي عنوان كرد و گفت: «صداقت، شفافيت و توانايي عناصر ايجاد اعتماد مردم نسبت به پليس است.»

وي با بيان اينكه امروزه عناصر ظاهري قدرت به تنهايي كاربردي ندارند گفت: «اگر در قديم براي نشان دادن قدرت از خودرو نفربر، آب‌پاش و نيروهاي زره‌پوش استفاده مي‌كرديم اما امروزه ايجاد قدرت در اين عناصر نيست و ما بايد بتوانيم از اموال و امنيت مردم در برابر سارقان جديدي كه اطلاعات مردم را بدون بالا رفتن از ديوار سرقت مي‌كنند، حفاظت كنيم

احمدي‌مقدم در توضيح مولفه‌هاي اقتدار نرم به اشراف اطلاعاتي اشاره كرد و گفت: «به دليل تغييرات سريع تهديد بايد بيشتر بر پديده اشراف اطلاعاتي تاكيد كرد.»

وي با بيان اينكه پيش از اين شيوه مقابله و پيشگيري مورد توجه پليس بوده است، گفت: «با اشراف اطلاعاتي مي‌توانيم جرايم را پيش‌بيني كنيم و جامعه را در برابر تهديدات آينده ايمن سازيم.»

وي در ادامه اغناي افكار عمومي را يكي ديگر از مولفه‌هاي اقتدار نرم عنوان كرد و گفت: «ما بايد در قدرت اغناي اجتماعي پيش‌دستي كنيم و تقدم تشويق را بر تنبيه در نظر گيريم

احمدی مقدم گفت: «امروزه اگر مي‌خواهيم به جنگ اينترنت برويم بايد مجهز به ابزار مدرن باشيم.»

فرمانده ناجا با اشاره به دانش عمومي در ايران گفت: «امروزه اگر مي‌خواهيم اقتدار نرم در جامعه ايجاد كنيم، بايد اين عمل متكي بر دانش سازماني باشد چرا كه نمي‌توانيم از دانش و نظريه‌هاي اقتباسي و وارداتي استفاده كنيم. از سوي ديگر در تمامي اين نظريه‌ها در دنياي امروز دچار تزلزل شده است و حتي پليس در كشورهاي غربي نيز به اين نظريه‌هاي متزلزل پشت‌پا زده است.»
 
احمدي‌مقدم علاوه بر ايجاد دانش بومي، تقويت سرمايه انساني، اجتماعي و مادي را يكي ديگر از راه‌هاي رسيدن به ايجاد اقتدار نرم عنوان كرد و گفت: «تقويت اشراف اطلاعاتي براي پيش‌بيني تهديدات و جلوگيري از غافلگيرشدن نيز در تحقق اين امر مهم است.»

وي در پايان عنوان كرد كه اميدواريم نظريات جديد در حوزه اقتدار نرم در پايان برنامه پنجم توسعه به بلوغ رسد كه شاهد ظهور مولفه‌هاي ايجاد اقتدار نرم در كشور باشيم.
 
منبع: ایسنا