Gerdab.IR | گرداب

آقای نخست وزیر:شرایط مناسب نقد امام نیست!

تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۸۹

یکی از سران فتنه که هنوز خود را نخست وزیر امام می داند اخیرا در گفت و گو با تریبون شخصی اش گفته است: شرایط امروز مهیای نقد دوران امام نیست؛ او هم معصوم نبود.(!)

کاندید شکست خورده انتخابات که هنوز خود را نخست وزیر امام می داند اخیرا در گفت و گو با تریبون شخصی اش گفته است: شرایط امروز مهیای نقد دوران امام نیست؛ او هم معصوم نبود.

به گزارش گرداب، وی با اشاره به نامه دختر مرحوم منتظری که به این کاندید ناکام نوشته بود، چرا اعدام های زمان امام را نقد نکردید، گفت: نقد این مسائل در شرائط کنونی به مصلحت نیست؛ چون برخی داخلی ها و خارجی ها از آن سوء استفاده می کنند.

وی با توهین به مقام سرداران بزرگ جنگ درباره شهید باکری و شهید همت گفت: اگر همت و باکری زنده بودند الان از سرداران جنبش سبز بودند.

جالب این است که رسانه های وابسته به سبزها نیز پس از مصاحبه وی نوشتند: آقای موسوی به حرف شما گوش می دهیم و فعلا به نقد آقای (امام) خمینی نمی پردازیم!
 
منبع: جهان نیوز