Gerdab.IR | گرداب

شبکه پارس:

مخالفین از قدرت لازم علیه ولی فقیه برخوردار نیستند

تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۳۹۰

نکته مهم این است که ولی فقیه قدرت اصلی نظام است و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل ایران از قدرت لازم علیه ولی فقیه برخوردار نیستند.

به گزارش گرداب، "حسن داعی"، کارشناس شبکه پارس، 23 ژانویه گفت: «نکته مهم این است که ولی فقیه قدرت اصلی نظام است و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل ایران از قدرت لازم علیه ولی فقیه برخوردار نیستند.»
 
وی ادامه داد: «منتقدین در ایران هیچ سیاست مشخصی ندارند. حدود پانزده شانزده سال فضای داخل ایران در دست سیستمی بود که طرفدار اصلاحات در ایران بودند و با رأی دادن به خاتمی و موسوی و غیره به وجود آمد و از حمایت های کشورهای غربی هم برخوردار بود اما این روند در داخل ایران به بن بست رسیده است.»
 
منبع: جام نیوز