Gerdab.IR | گرداب

شبکه "من و تو"؛

پنهان کردن زنان ایرانی در پستوی خانه‌ها

تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۰

در جامعه ایرانی هیچ گونه آموزشی مبنی بر حقوق زنان در جامعه نیست و فقط وقتی زنان فرهنگ دیگر کشورها را می بینند از حقوق خود مطلع می شوند.

به گزارش گرداب، شبکه "من و تو" در یکی از برنامه های خود به بحث و نظر راجع به فرهنگ ایرانی و حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

در این برنامه که تمام شرکت‌کننده‌ها به بدگویی وضعیت زنان ایرانی می پرداختند و از وضعیت زنان در غرب تعریف می‌کردند، یکی از شرکت‌کننده‌ها با سیاه‌نمایی علیه حقوق زنان در ایران گفت: «در جامعه ایرانی هیچ گونه آموزشی مبنی بر حقوق زنان در جامعه نیست و فقط وقتی زنان فرهنگ دیگر کشورها را می بینند از حقوق خود مطلع می شوند.»

در ادامه گوینده این برنامه با اشاره به سخنان این افراد درباره وضعیت زنان در ایران اظهار داشت: «به زنها ظلم می‌شود! زن‌ها هم حق تحصیل، گردش و کار را دارند! چرا زن‌ها را در پستوی خانه ها پنهان می کنند؟»

این سیاه نمایی‌ها در حالی است که نسبت شرکت‌کننده‌ها و قبولی دختران در دانشگاه‌های ایران بیش از پسران است و زنان ایرانی در مشاغل مختلف مشغول به فعالیت هستند. حال این سوال پیش می‌آید که اگر شبکه من و تو که برای ایرانیان پخش می شود، برای کسانی پخش می شد که در ایران نبودند و اطلاعی از وضعیت ایران نداشتند، چه می کرد؟ و تا چه حد واقعیات ایران را انکار می کرد و به سیاه‌نمایی می پرداخت؟

شبکه من و تو باید پاسخ دهد، آیا پیشرفت های علمی زنان در سطوح مختلف و داشتن سمت های کلیدی و مهم در جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون شاهد آن هستیم، ظلم به زنان و رعایت نکردن حقوق آنان است یا سوء استفاده های جنسی و ابزاری غرب از زن؟!

منبع: جام نیوز