Gerdab.IR | گرداب

کارشناسان اذعان کردند؛

سایت‌های دوست‌یابی خطرناکند!

تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

نتایج برخی بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که سایت‌های دوست‌یابی محیطی خطرناک و غیرعلمی هستند.

به گزارش گرداب، نتایج یک بررسی علمی که به تازگی منتشر شده نشان می دهد، سایت های آشنایی و دوست‌یابی آنلاین از روش غلط و فاقد مبنای علمی برای آشنا کردن افراد مختلف با یکدیگر استفاده می‌کنند.

الگوریتم های برنامه نویسی مورد استفاده در این سایت ها به روشنی اصول مسلم علمی را نادیده می گیرند.

"الی فینکل" مدیر این طرح تحقیقاتی و استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه "Northwestern" معتقد است، هیچ شواهد متقاعدکننده‌ای وجود ندارد که ثابت کند سایت های دوستیابی آنلاین می توانند با استفاده از الگوریتم های خود افرادی را که برای همدیگر مناسب هستند با یکدیگر آشنا کنند.

به گفته وی عملکرد این سایت ها پوچ و توخالی است و هیچ تضمینی وجود ندارد که افرادی که از این طریق با هم آشنا می‌شوند زندگی خوبی داشته و ازدواجشان موفق باشد. اگر این سایت ها مدعی تبعیت از اصول علمی هستند باید به حداقل استانداردهای موجود پایبند باشند که معمولا این طور نیست.

وی افزود: «در این الگوریتم ها حتی اصول اولیه علمی نیز نادیده گرفته شده و نحوه انتخاب مناسب و محدود کردن دامنه انتخاب ها از اساس غلط است.»

این استاد دانشگاه همچنین معتقد است آشنایی مجازی به هیچ وجه نمی تواند جایگزین آشنایی واقعی در دنیای حقیقی شود و تماس انسانی و ملاقات های چهره به چهره به طور قطع تاثیر مطلوب تری دارد، زیرا از این طریق در مورد میزان سازگاری دراز مدت با افراد بهتر می توان قضاوت کرد.

منبع: فارس