Gerdab.IR | گرداب

فروپاشی اجتماعی و اخلاقی در رژيم‌صهيونيستی

تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

فحشا و فساد جنسي از افراد عادي تا سران رژيم را در برگرفته به طوري كه دادگاه هاي صهيونيستي ناگزير از محاكمه و صدرو حكم زندان براي افرادي مانند "موشه كاتساف" هستند.

گرداب- طبق وعده ها و سنن الهي، رژيم سفاك صهيونيستي به حالتي افتاده است كه ديگر نه بمب هاي هسته اي، نه زرادخانه هاي اتمي، نه كمك هاي ميليارد دلاري، نه ناز شست هاي وتويي در شوراي امنيت آمريكايي و نه دلواپسي ها و صدقه گرداني هاي اروپايي، هیچکدام نمي توانند اين رژيم را از سراشيبي تدريجي سقوط، مرگ و نيستي نجات دهند و دور نيست كه سنت استدراج الهي از مسير فروپاشي اجتماعي و اخلاقي اين رژيم را مثالي هميشگي بر "كان لم يكن شيئا مذكورا" تبديل كند.

بروز علائم فروپاشي اجتماعي و اخلاقي
بروز علائم فروپاشي اجتماعي و اخلاقي رژیم صهیونیستی به حدي رسيده است كه ديگر قابل پوشاندن و مخفي كردن نبوده و رسوايي آن در سال هاي اخير به جايي رسيده است كه "اورشليم پست" گزارش مي دهد: قاضي دادگاه عالي اسرائيل، "دوريت بنيش" (Dorit Beinisch) در كنفرانسي گفت: «ما در ميانه يك اوضاع آشفته سياسي و فرهنگي هستيم. ما در حال تجربه كردن شكست ها، نزاع طبقات اجتماعي، فقر و فقدان اعتماد عمومي به تمامي بخش هاي دولتي هستيم. اما با اين حال مي توان گفت كه هنوز دير نشده است.»

بنيش آرزو كرد كه رژیم صهیونیستی يك سيستم آموزشي طراحي كند كه قدرت آن را داشته باشد كه زمينه‌ساز جامعه بهتري باشد. جامعه اي كه از افرادي تشكيل يافته كه مردم خوبي هستند و كودكان آنها زير خط فقر زندگي نمي كنند و مورد خشونت واقع نشده و جاني به بار نمي آيند. جامعه اي كه بر اساس ارزش هاي جهاني و يهودي، تحمل و عشق به انسانيت بنيان گذاري شده است.


دوریت بنیش

بنيش در سال 2007 دقيقا چيزهايي را آرزو مي كرد كه در رژیم صهیونیستی وجود نداشت، تاكنون به وجود نيامده و هيچ گاه هم به وجود نخواهد آمد و سقوط رتبه اين رژيم در شاخص فساد سازمان هاي بين‌المللي خود گوياي اين مهم است. اوضاع آشفته فساد سياسي فرهنگي صهيونيست ها در محدوده دوره يك دولت، يك حزب يا يك دوره اجتماعي نبوده بلكه بسيار عميق‌تر است كه با كمي دقت در سخنان بنيش به خوبي مي توان عمق آن را تشخيص داد. سيستم آموزشي رژيم به گونه اي است كه افرادي "جاني" توليد مي كند، طوري كه بنيش وجود "مردم خوب" را براي رژیم صهیونیستی آرزو مي كند.

بنيش براي كودكان متولد شده در آن جامعه رهايي از فقر و خشونت را آرزو مي كند. جامعه اي كه به شدت تقاضاي محصولات "پورنو كودكان" را دارد و افسران ارتش به كودكان تجاوز مي كنند. يقينا اطلاعات بنيش در اين مورد و موارد مشابه بسيار گسترده تر بوده و به خوبي مي داند كه چرا بايد براي رژیم صهیونیستی يك جامعه بر اساس ارزش هاي انساني آرزو كند؛ زيرا "هاآرتص" گزارش داده است كه در سال 2007 تعداد 421 كودك صهیونیستی قرباني زناي محارم و تعرض جنسي از سوي اعضاي خانواده خود شده‌اند.

فروپاشی خانواده، فحشا در دولت
كاهش نرخ ازدواج، افزايش نرخ طلاق و كاهش زاد و ولد از مواردي است كه دولت مردان رژيم صهيونيستي و فعالان مذهبي اين رژيم را به شدت نگران كرده است. طبق آمارها در جامعه رژیم صهیونیستی، صهيونيست ها در مقايسه با مسلمانان، مسيحيان و دروزي هاي ساكن سرزمين هاي اشغالي بيشترين نرخ رشد را در موارد مذكور به خود اختصاص داده اند. با توجه به اين كه افزايش نرخ زاد و ولد و در نتيجه افزايش جمعيت يك هدف استراتژيك براي رژيم صهيونيستي است؛ واضح است كه سياست مداران اين رژيم تا چه حد بايد نگران اين موضوع باشند.

فحشا و فساد جنسي از افراد عادي تا سران رژيم را در برگرفته به طوري كه دادگاه هاي صهيونيستي ناگزير از محاكمه و صدرو حكم زندان (2011) براي افرادي مانند "موشه كاتساف" هستند كه عمري را در راه تثبيت رژیم صهیونیستی به جنايت و قتل و غارت گذارنده است. وقتي كه رئيس جمهور رژيم صهيونيستي (هر چند به مثابه رئیس يك كشور جعلی) كار را به جايي مي رساند كه در جايگاه رئيس جمهور يك كشور به راحتي مي تواند به دور از هرگونه احساس شرم و يا نگراني به كارمندان زن خود تجاوز به عنف كند، معلوم است كه به همان نسبت در رده هاي پاييني اجتماعی و سیاسی اوضاع از چه قرار خواهد بود.


موشه کاتساف

تجاوز و بی اخلاقی در ارتش صهیونیست ها

ارتش صهيونيستي به مثابه ستون فقرات رژيم به قرارگاهي تبديل شده است كه سواي اهداف بيروني اش مانند كشتار ملت فلسطين و تهديد مداوم ملل منطقه گويا يك هدف دروني ديگر نيز براي خود تعريف كرده كه عبارت است از زنا، همجنس بازی و تجاوز جنسي كه به كرات در ميان افسران اتفاق مي افتد. اين هدف تنها به نظاميان يا سربازان محدود نشده و افسران ارتش غير نظاميان صهيونيست را نيز فرصت مناسبي برای شهوت رانی خود مي دانند؛ تا جايي كه افسري به نام "ايال ناحوم" در اين ارتش كشف مي شود كه به تنهايي در مدت 5 سال 4 هزار دختر صهیونیستي را اغفال كرده است.

   
 ایال ناحوم، نظامی متجاوز به هزاران زن و دختر صهیونیستی

برخي از اين دختران 14 تا 16 سال سن داشته اند كه بر اساس استانداردهاي بين المللي، كودك محسوب مي شوند. اينجاست كه در مي يابيم چرا قاضي دادگاه عالي رژيم صهيونيستي آرزو مي كند كه كودكان در آن جامعه مورد خشونت قرار نگرفته و جاني به بار نيايند. در سال 1997 كميته منع تبعيض عليه زنان سازمان ملل طي گزارشي فاش كرده بود كه بازار رو به رشدي براي محصولات پورنوگرافي كودكان در رژیم صهیونیستی به وجود آمده آمده است. اين محصولات آزادانه وارد رژیم صهیونیستی شده و به خورد تقاضاي روزافزون جامعه صهیونیستی داده مي شود.

يقينا ظهور افسراني همچون ناحوم در چنين جامعه اي عجيب نبوده و نمونه هاي فراواني از آن در صورت عدم دخالت موساد در گردش آزاد اطلاعات مربوط به ارتش قابل معرفي خواهد بود. يك مورد ديگر از اين دست "عاطف زاهر" افسر بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی بود كه اقدامات او در سال 2011 در رسانه ها مطرح شد. اين افسر ارتش رژیم صهیونیستی نيز به ده‌ ها دختر جوانی که دوره خدمت نظامی اجباری سه ساله خود را در واحد او گذرانده بوده اند، تجاوز کرده است.


زاهر، افسری متجاوز به ده ها دختر سرباز صهیونیست

او در فاصله سال ‌های ۲۰۰۷ (سالي كه بنيش اعتراف مي كند رژیم صهیونیستی در بحبوحه يك آشفتگي فرهنگي قرار گرفته است) تا ۲۰۱۱ از سربازان دختر زيردست خود سوءاستفاده جنسي كرده است و در عوض به آنان قول نمرات عالي ترخيص داده است، تا با توجه به اين نمرات بتوانند، موقعيت هاي شغلي بهتري بيابند. ۹ مورد از تجاوزات متعدد زاهر در دستور كار رسيدگي دادگاه قرار گرفت و ده‌ها دختر ديگر از ترس ايجاد مشكل در به پایان رساندن خدمت اجباری در مورد تجاوز زاهر به خود سکوت کردند.

سال های بعد از اظهار نگرانی بنیش
به گزارش مطبوعات در سال 2008 حدود 10 هزار دختر صهیونیستی مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند كه بخش اعظم آنها به وسیله يكي از افراد فاميل، مورد تجاوز قرار گرفته است. در حدود يك پنجم موارد تجاوز به وسیله بيش از يك نفر بوده است. در اين ميان هاآرتص در سال 2009 گزارش مي دهد كه بيش از 30 درصد از نوجوانان دختر صهیونیست، تجربيات غيراخلاقي داشته و مرتكب فساد شده اند و بيش از يك سوم دختران دانش آموز سال آخر دبيرستان و نيمي از پسران روابط جنسي نامشروع داشته اند.

به اذعان اتحاديه مراكز جرائم تجاوز در رژیم صهیونیستی (ARCCI) در سال 2010، از هر سه زن صهیونیست، يك نفر مورد تجاوز يا آزار و اذيت جنسي قرار گرفته است. جرائم تجاوز، آزار جنسي، زناي با محارم و كودك آزاري جنسي در سال هاي اخير به شدت در رژیم صهیونیستی افزايش يافته است. در نيمه اول سال 2010 آمار شكايت در مورد تجاوز جنسي 13 درصد افزايش يافته است. تجاوز به اقليت ها رو به فزوني گذاشته است. گاهي قربانيان سني بين 13 تا 18 سال دارند. فساد جنسي در بخش خدمات اجتماعي 40 درصد بيشتر شده است. در محل هاي كار زنان به كرات مورد تجاوز قرار مي گيرند. زناي با محارم به سرعت در حال افزايش است. 61 درصد از مردان صهیونیست رابطه جنسي با زور و تهديد را تجاوز تلقي نمي كنند.

دکتر"مور" (Dr. Avigail Moor) كه يك روانپزشك باليني است، تحقيقی را در جامعه صهیونیستی انجام داده و بر اساس آن مي گويد: «در اكثر مواقع سيستم قضائي طوري است كه خود قربانيان نيز نمي دانند كه چيزي كه اتفاق افتاده يك تجاوز به عنف بوده است. در نتيجه زني كه به وسیله يكي از آشنايان مورد تجاوز قرار گرفته است، نمي تواند حمايتي را جلب كند و حتي شايد متهم به ايجاد شرايطي براي وقوع اين اتفاق نيز بشود! مثلا یک قاضي صهیونیست در مورد دختري كه به مدت 12 سال از سوی پدرش مورد تجاوز قرار گرفته مي گويد: «شايد اين دختر از اين سكس لذت مي برده است! اين جرم مي توانست در اسرائيل تا 20 سال محكوميت زندان داشته باشد كه با اين نوع قضاوت اين فرد فقط به 16 سال زندان محكوم شد.»

از طرفی مبلغان مذهبي تصويب لايحه اي را درخواست كرده اند كه در آن براي كساني كه عليه زنان و كودكان غير يهودي مرتكب جرم و تجاوز می شوند، مصونيت قضائي خواسته شده است. آیا واقعا اینان را می توان پیروان شریعت یک پیامبر الهی به نام موسی دانست؟ در حالی که مبلغان با اصطلاح مذهبی صهیونیست سرگرم گرفتن مصونیت برای متجاوزین جنسی به زنان و کودکان غیر یهودی هستند؛ روزنامه صهیونیستی "معاریو" در گزارشي اعلام کرده است که زنان و دختران صهیونیست با دادن آگهي در روزنامه ها، مجلات تلویزيون هاي خصوصی و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي، اقدام به خودفرشی می کنند!

این روزنامه خودفروشی زنان و دختران صهیونیست در سرزمين هاي اشغالي و بعضی کشورهای اروپایی و آسیایی را نتیجه بحران اقتصادی و بیکاری در داخل رژیم صهیونیستی مي داند. جالب توجه است كه بعضی از اعضای مجلس کنست رژیم صهیونیستی به بررسی این موضوع پرداخته و آن را از نظر اقتصادی مثبت ارزیابی کرده اند! بدين ترتيب رژيمي كه به بهانه نجات و حمايت از "يهوديان مظلوم" تاسيس شده است، امروز به وضعيتي گرفتار شده است كه خود فروشی زنان و دختران صهیونیست را منبع درآمد جدیدی برای رژیم صهیونیستی معرفي مي کند! 

تجارت فحشا در رژیم صهیونیستی
سالانه هزاران زن و دختر از كشورهاي مختلف به خصوص از اروپاي شرقي وارد بازار جهاني تجارت فحشا مي شوند. بخش زيادي از اين زنان و دختران علي رغم ميل خود و از طريق دزديده شدن، تهديد و شكنجه وارد اين بازار مي شوند. در ميان بازارهاي خريد زنان اروپاي شرقي، بازار رژیم صهیونیستی از سيري ناپذيرترين بازارهاست. هرچند گفته مي شود كه اين بازار داغ در رژیم صهیونیستی به خاطر حضور برخی كارگران خارجي به وجود آمده است اما اين كارگران هيچگاه پول كافي براي هزينه كردن در چنين بازاري را ندارند! واقعیت این است که بسياري از مردان صهیونیست از مشتريان پروپاقرص اين بازار هستند.

برده هاي جنسي در تل آويو در شرايط بسيار اسفناكي همچون زندانيان نگه داشته شده و روزانه به دفعات متعدد براي حضور در كنار مردان صهیونیست از اتاق خود اجازه خروج مي يابند. فقط در تل آويو بيش از 20000 برده جنسي زن وجود دارند كه به فحشا واداشته مي شوند و سالانه تا 15000 هزار زن و دختر به رژیم صهیونیستی قاچاق مي شوند. برخي از اين زنان با وعده هاي دروغي همچون كار به عنوان پرستار بچه و يا در بخش هاي سبك به رژیم صهیونیستی آورده مي شوند. اين زنان فقط 3 درصد درآمد ناشي از فحشا را دريافت مي كنند. روزانه به طور متوسط هر زن در اختيار 25 مرد قرار مي گيرد. اين كار با اطلاع و حمايت پليس رژیم صهیونیستی انجام مي گيرد. زیرا مكان هاي مشخصي براي عرضه و فروش اين زنان در سرتاسر رژیم صهیونیستی وجود دارد كه براي پليس كاملا شناخته شده است.

سقوط رژیم صهیونیستی به پايين‌ترين رتبه فساد در طول تاريخ موجوديتش
رژیم صهیونیستی در رتبه بندي فساد در سال 2011 به رتبه 36 نزول كرد. در سال 2010 سي امين كشور فاسد جهان بود كه با 6 پله سقوط به رتبه 36 ام رسيد. اين رتبه از زماني كه شاخص فساد سازمان شفافيت بين المللي اين رژيم را نيز وارد ليست خود كرده است پايين ترين رتبه براي اسرائيل بوده است. شاخص سال 2011 تعداد 183 كشور جهان را بررسي كرده بود. نمره رژیم صهیونیستی از 1/6 در سال 2010 يه 8/5 در سال 2011 كاهش يافت. در اين فهرست نيوزلند با كمترين فساد رتبه اول را داشت. در خاورميانه رژیم صهیونیستی حتي از كشورهاي ديكتاتوري عربي مانند قطر و امارات نيز كه به ترتيب رتبه هاي 22 و 28 داشتند فاسدتر محسوب مي شود.

مدير اجرائي سازمان بين المللي شفافيت در رژیم صهیونیستی، "گالیا ساگی" مي گويد: «در سال 1996 اسرائيل نمره 71/7 را كسب كرده بود اما از آن زمان تاكنون به مرور فساد در رژیم صهیونیستی افزايش يافته است. نمره كنوني كمترين نمره در همه دوران ها بوده است. ما يك دوران بحراني را در كشور مي گذرانيم و آن زمانه اي است كه مردم صداي خود را به گوش مي رسانند و عدالت اجتماعي مي خواهند. امروز مردم خواستار شفافيت، اطلاعات، رفتار اخلاقي، انفصال ثروت و قدرت و مبارزه عليه فساد هستند زيرا كه فساد از عوامل اصلي نابرابري اجتماعي است.»

"آمون دیک" از اعضاي سازمان بين المللي شفافيت در رژیم صهیونیستی مي گويد: «رتبه ياس‌آور اسرائيل و نمره آن بايد زنگ هاي خطر را بين سياست مداران و تصميم گيران به صدا در آورد. اسرائيل امروز در دنيا و نيز در نزد سازمان هاي مهم بين المللي كثيف‌تر از گذشته به نظر مي رسد كه در آينده باعث دشواري هاي اقتصادي براي ما خواهد شد. ارتقای شفافيت كليد تصحيح اين وضعيت و ارتقای رتبه در اين فهرست است.»

شاخص شناسايي فساد، برحسب اين كه بخش عمومي كشورها به چه ميزاني باور بر وجود فساد دارند؛ كشورها را رتبه بندي مي كند. نمره يك كشور، نشان دهنده سطح تشخيص عموم از فساد است كه از صفر تا ده متغير است. نمره صفر نشان دهنده اين است كه كشور شديدا دچار فساد است و نمره ده به اين معناست كه آن كشور كاملا بري از فساد است. پس از به دست آمدن شاخص، جايگاه هر كشور نسبت به كشورهاي ديگر معلوم مي شود. اين شاخص بر اساس ارزيابي و پايش عقايد از سوی سازمان هاي مستقل و موجه تعيين مي شود. اين ارزيابي شامل سوالاتي درباره رشوه خواري، نارسايي خدمات اجتماعي، اختلاس و موثر بودن كوشش هاي ضد فساد است.

آونري: در وضعيتي هستيم که هرگز در زمان تاسيس تصور آن را نداشتيم
این گزارش با اظهار نگرانی بنیش در مورد وضعیت اجتماعی و اخلاقی رژیم صهیونیستی شروع شد؛ جا دارد که با یک نتیجه گیری واقع گرایانه از طرف "يوري آونري" روزنامه نگار صهیونیست پایان یابد: «آنچه که اسرائيل را تهديد مي کند عامل بيروني نيست. بلکه عوامل دروني از جمله فساد و فروپاشي اخلاقي جامعه اسرائيل است که در کنار شکاف طبقاتي عميق (آونري رژيم صهيونيستي را پس از آمريکا در رتبه دوم شكاف طبقاتي جهان مي داند.) تهديدات اصلي براي موجوديت اين رژيم است.»آونري مي گويد: «ما به هيچ وجه در قبال ديگران احساس مسئوليت و حس محبت نداريم. اخلاق به مقوله اي مزخرف و آزار دهنده تبديل شده است. فساد در تمامي حوزه ها نفوذ کرده و به فرهنگ عمومي اسرائيل تبديل شده است. ما در وضعيتي هستيم که هرگز در زمان تاسيس تصور آن را نداشتيم.»

منبع: مشرق