Gerdab.IR | گرداب

خاتمی: دوستان ما را به دیوار کوبیدند

تاریخ انتشار : ۰۲ اسفند ۱۳۹۰

این نامه پراکنی ها به نام زندانیان اصلاحات را بار دیگر زمین‌گیر کرد و با وجودی که شرایط انتخاباتی برای ما فراهم بود دوستان ما را بدجوری به دیوار کوبیدند.

به گزارش گرداب، سید محمد خاتمی زندانیان فتنه گر را مورد انتقاد شدید خود قرار داده است.

سید محمد خاتمی در جلسات اصلاح طلبان با بیان اینکه واژه تحریم و چسبیده شدن آن به اصلاح طلبان برای این جریان معضل درست کرد، تصریح کرده است که تحریم روش درستی نبود. آقایان نباید خط تحریم را دنبال می کردند. من به آنها گفتم. این آقایان نشستند و این حرف ها را زدند و ما را دچار مشکل کردند.

همچنین خاتمی از اصلاح طلبان رادیکالی که در زندان به سر می برند به شدت انتقاد کرده و گفته است که این نامه پراکنی ها و این بیانیه صادر کردن ها به نام زندانیان و شاخه خارج از کشور، اصلاحات را بار دیگر زمین‌گیر کرد و با وجودی که شرایط انتخاباتی برای ما فراهم بود دوستان ما را بدجوری به دیوار کوبیدند.
 
منبع: ندای انقلاب