Gerdab.IR | گرداب

ظرفیت اینترنت دوبرابر خواهد شد

تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۹۰

ظرفیت فعلی اینترنت کشور 221 STM1 است که تا پایان امسال به بیش از 2 برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش گرداب، معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: «ظرفیت فعلی اینترنت کشور 221 STM1 است که تا پایان امسال به بیش از 2 برابر افزایش خواهد یافت.»

"حسن شاهی" با اشاره به ظرفیت اینترنت کشور، اظهار داشت: «در حال حاضر ظرفیت فعلی اینترنت کشور 221 STM1 است که تا پایان امسال بیش از 2 برابر افزایش خواهد یافت.»

معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: «ظرفیت اینترنت کشور تا پایان امسال با 271 STM1 افزایش به 493 STM1 خواهد رسید.»

شاهی افزود: «خریدهای لازم برای این کار انجام شده و در حال تست تجهیزات هستیم و پس از انجام تست‌های فنی، این ظرفیت اضافه خواهد شد.»

معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: «دلیل اینکه با قطعیت از افزایش ظرفیت اینترنت در ماه‌های آینده صحبت می‌کنم، این است که خرید‌ها انجام شده و در حال انجام تست‌های فنی هستیم.»

منبع: فارس