Gerdab.IR | گرداب

مناقشه جديد فتنه گران مقيم خارج؛

مدحي شماره 2 کيست؟

تاریخ انتشار : ۰۸ اسفند ۱۳۹۰

طي هفته هاي گذشته، اطلاعات و طرح هاي مهم فتنه گران يکي پس از ديگري لو رفته اند.

به گزارش گرداب، به دنبال افشاي بخشي از اخبار پنهان و تعدادي از طرح هاي عملياتي فتنه گران در هفته هاي اخير و نيز ارائه شدن طرح هاي عجيب و غريب از طرف برخي فتنه گران (که پيشاپيش غيراجرايي و محکوم به شکست بودن آنها هويدا بود)، همه نگاهها در اردوگاه فتنه به حضور يک يا چند نفوذي در سطح بالاي تشکيلات فتنه گران معطوف شده است.
 
من‌جمله اینکه، حسين.ک (فرزند يکي از سران فتنه) بر حمزه غالبي متمرکز شده و نوع اطلاعات افشاشده مضاف بر شاکله شخصيتي و نوع رفتار حمزه غالبي را مستند نفوذي بودن او از طرف وزارت اطلاعات در شوراي هفت نفره موسوم به "شوراي هماهنگي راه سبز اميد" (شهرسا) تلقي و مصرانه حذف او از شهرسا را پيگيري مي کند. حسين.ک در اين اواخر از نارضايتي شديد امير ارجمند از غالبي مطلع شده، بر طرد غالبي از شهرسا بيشتر اصرار مي کند.

در طرف ديگر "رجبعلي مزروعي" که شديداً حامي حمزه غالبي است و در عين حال به شدت با "مجتبي واحدي" رقابت دارد (چون هر دو به عنوان تئوريسين هاي اصلاحات درخارج از کشور و متولي روابط خارجي فتنه گران مطرح هستند)؛ لذا واحدي را نفوذي وزارت اطلاعات معرفي مي کند و به دنبال قطع کامل رابطه مجتبي واحدي با شهرسا و اعلام رسمي آن است.

در سوي ديگر "مرتضي کاظميان" که خود را ايدئولوگ شهرسا دانسته و تنها رقيب خود را در آن شورا محسن کديور مي داند، اکنون پيوستن تقي کروبي به شهرسا را به منزله اضافه شدن رقيبي براي خود تلقي کرده و مي گويد اين فرد فقط ژست هاي روشنفکرانه مي گيرد والا هيچگونه استعدادي در امور سياسي و تشکيلاتي ندارد و به دليل تماسهاي روزانه با خاندانش در ايران و کسب تکليف براي هر موضوع پيش پا افتاده،‌ عملاً به کانال درز اخبار شورا تبديل شده است.

اين در حالي است که بخش عمده اي از فتنه گران داخل و خارج از کشور، شخص "اردشير اميرارجمند" را عامل نفوذي وزارت اطلاعات مي دانند و نحوه خروج او از زندان و فرار از کشور، شيوه اداره شهرسا، ارائه طرح هاي اجق وجق از سوی او را (که هدر دهنده نيرو و تضعيف کننده روحيه بدنه فتنه هستند، همانند سناريوهاي عجيبي که براي 25 بهمن ارائه داده بود)، من‌جمله دلايل نفوذي بودن او مي دانند.

لازم به يادآوري است که طي هفته هاي گذشته، اطلاعات و طرح هاي مهم فتنه گران يکي پس از ديگري لو رفته اند. از طرح هايي که فتنه گران آن را بسيار استراتژيک مي دانستند (موسوم به طرح تماس) تا کنفرانس واشنگتن، طرح نامه نگاري با مقامات عالي کشور، نشست مزروعي، واحدي، اميرارجمند با سازمان اکثريت، افشاي سناريوهاي آنها براي 25 بهمن و افشاي روابط يک زن عضو شوراي شهر تهران با بي بي سي فارسي (با واسطه مسيح علي نژاد) و بالاخره تا افشاي اسامي شوراي به اصطلاح پنهان هماهنگي (اردشير اميرارجمند، حمزه غالبي، مرتضي کاظميان، اسماعيل گرامي مقدم، تقي کروبي، محسن کديور و رجبعلي مزروعي.)

مستولي شدن فضاي نااميدي و ناامني بر فتنه گران و نفوذي تلقي کردن يکديگر به حدي رسيده است که اردشير اميرارجمند در پاسخ به چرايي عدم حضورش در کنفرانس استکهلم مي گويد: «من اصولاً به اين قبيل نشست ها مشکوکم. به تجربه برايم ثابت شده است که رژيم جمهوري اسلامي در اين جلسات نه يکي و دوتا بلکه چندين جاسوس دارد و حتي مي دانم که بعضي کنفرانس هاي از اين نوع را نفوذي هاي وزارت اطلاعات تشکيل داده اند! من اين موضوع را به برخي افراد دعوت شده به استکهلم هم گفته ام و آنها وقتي بازگشتند، گفتند ما هم در کنفرانس استکهلم همين حس را داشتيم. بعيد ندانيد روزي يکي از اين کنفرانس ها را منفجر کنند!»

شرايط حاکم بر گروهک موسوم به شوراي هماهنگي راه سبز اميد به گونه اي است که احتمالاً ظرف روزهاي آينده شاهد استعفاها و عزل و نصب هايي در آن شورا باشيم.
 
منبع: باشگاه خبرنگاران