Gerdab.IR | گرداب

ثبت آدرس‌های اینترنتی الزامی شد

تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۳۹۰

صاحبان آدرس‌های اینترنتی در راستای ساماندهی استفاده از آدرس های عددی باید نسبت به ثبت آن‌ها اقدام کنند.

به گزارش گرداب، صاحبان آدرس های اینترنتی براساس مصوبه 106 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در راستای ساماندهی استفاده از آدرس های عددی اینترنتی باید نسبت به ثبت آن ها اقدام کنند.

یکی از مهمترین مسائلی که در بخش شبکه ملی IP مطرح می شود موضوع توزیع و باز مهندسی آدرس‌های عددی اینترنتی است که برای اجرایی شدن آن، سازمان فناوری اطلاعات نسبت به مطالعه تطبیقی روی کشورهای مختلف اقدام کرده و رفتارهای کشورها را در این حوزه مورد بررسی قرار داده است.

در همین راستا و براساس مدلی که برای کشورمان درنظر گرفته شده مقرر شد تا در نخستین اقدام ثبت آدرس های IP در دستور کار قرار گیرد که به همین منظور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سال گذشته مصوبه 106 خود را به عنوان نخستین سند قانونی موجود در این حوزه ابلاغ کرد.

با ساماندهی آدرس های اینترنتی امکان برخی سوءاستفاده ها و بروز تخلف های احتمالی از بین خواهد رفت و فضایی مناسب برای انجام بهتر کسب و کارها در این حوزه و همچنین افزایش کیفیت و کارایی برای مصرف کنندگان فراهم خواهد شد.
 
با اجرای این طرح و ثبت آدرس های اینترنتی، فرصت مناسب برای استفاده بهینه از آدرس های عددی نسخه 4 در مدت زمان باقی مانده، فراهم خواهد شد و زمینه لازم برای احصاء حقوق مصرف کنندگان و ارائه کنندگان خدمات در این حوزه نیز ایجاد می شود.

منبع: مهر