Gerdab.IR | گرداب

آخرین التماس های منافقین برای جلوگیری از فروپاشی؛

سرکرده منافقین به چادرنشینی رضایت داد

تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۰

سرکرده منافقین برای جلوگیری از انتقال اعضا به کمپ لیبرتی که موجب فروپاشی فرقه اش می شود، با التماس از دولت آمریکا چادرنشینی در مرز اردن را پیشنهاد داد.

به گزارش گرداب،"مریم رجوی به منظور جلوگیری از اخراج منافقین و انتقال به کمپ لیبرتی که موجب فروپاشی فرقه اش می شود،  ضمن التماس به وزیر امور خارجه آمریکا، چادر نشینی در مرز اردن را پیشنهاد کرد.
 
" بر پایه این خبر با توجه به قطعی شدن اخراج از پادگان اشرف و انتقال منافقین به کمپ لیبرتی و با در نظر گرفتن شرایط پذیرش پناهندگی که به صورت انفرادی است، هر یک از افراد می توانند برای خود تصمیم گیری کنند که این موضوع سبب فروپاشی تشکیلات منافقین در عراق می شود.

همچنین پیش از این دولت عراق مطابق با قوانین پناهندگی در اخراج گروه اول از اعضای منافقین، اجازه انتقال لوازم اضافی که اغلب آنها تجهیزات جاسوسی و نظامی بودند را به منافقین نداد.

از همین رو سرکرده منافقین قصد دارد برای جلوگیری از فروپاشی فرقه اش مکان دیگری غیر از کمپ لیبرتی پیدا کند تا امکان انتقال اعضا به صورت متمرکز و همچنین جابه جایی لوازم و ادوات نیز فراهم شود.

بنا بر این خبر التماس های سرکرده منافقین برای جلوگیری از انتقال به لیبرتی سبب شده که چادرنشینی در مرز اردن را برای اسکان موقت و با هزینه این گروهک پیشنهاد دهد.

لازم به ذکر است که در بیانیه سرکرده منافقین آمده که این گروه حاضر است به نزدیکی مرز اردن رفته و با تسطیح زمین و نصب چادر در این منطقه -که زمان آغاز حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ اردوگاه پناهجویان بوده است- به صورت موقت مستقر شود.
 
منبع: هابیلیان