Gerdab.IR | گرداب

اینترنت؛ زمانِ بی‌زمان و مکانِ بی‌مکان

تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۰

تا زمانی که مانیتور کامپیوتر روشن است هیچ‌وقت خورشید غروب نمی‌کند، اینترنت فاصله‌ها را از بین برده و مفهوم زمان و مکان را تغییر داده‌است.

به گزارش گرداب، "محمد اخگری" محقق و استاد دانشگاه امروز 14 اسفندماه در همایش "فلسفه رسانه" که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، طی سخنانی در مورد رازورزی در فضای سایبر یا عرفان در فضای اینترنت گفت: «غالبا در مباحث ذیل فلسفه رسانه با نگرش های مختلفی، ابعاد فلسفی رسانه را مورد توجه قرار می دهند.»

وی افزود: «اساتیدی از دانشگاه زیگن آلمان در مورد عرفان در فضای سایبر صحبت می کنند؛ یعنی آن ها معتقدند که در حوزه سایبر رسانه ها چه نگاه معرفتی و عرفانی و رازورزانه وجود دارد. از آغاز دهه 90 رسانه های نو، پا به سپهر رسانه ای گذاشتند که از آن ها با عناوین دیگر هم چون رسانه های دیجیتال و رسانه های تعاملی نیز نام می برند.»

اخگری در ادامه سخنانش اظهار داشت: «مبنای این نوع از رسانه ها دیجیتالی شدن است؛ یعنی تغییر و دگرگونی عصر اطلاعات و فرآیندهای ارتباطی در کشورها و فرصت های کامپیوتری از یک سو و ارتباط جهانی این داده ها از طریق ماهواره و اینترنت از دیگر سو.»

وی با بیان این که در انقلاب دیجیتالی کار تکثیر می شود و در انقلاب صنعتی کالا، بیان کرد: «در عصر اول رسانه های یک سویه به وجود آمدند و در عصر دوم رسانه ها، واقعیت چند لایه شده است.»

این کارشناس رسانه با بیان این که اینترنت فاصله ها را از بین برده و مفهوم زمان و مکان را تغییر داده است، گفت: «یکی از اندیشمندان حوزه ارتباطات می گوید: تا زمانی که مانیتور کامپیوتر روشن است هیچ وقت خورشید غروب نمی کند، یعنی زمان بی زمان و مکان بی مکان در این عصر انجام شده است. هایدگر انقباض زمان و امکان را در عصر رسانه ها مطرح می کند. شبکه ها ما را از واقعیت به مجاز برده است.»

در ادامه این همایش، "امیر عبدالرضا سپنجی"، محقق و مدرس دانشگاه به ارائه سخن پرداخت و طی سخنانی در معرفی تحقیق "درآمدی هستی شناسانه بر دیدگاه های سرآمدان نظام جمهوری اسلامی درباره رسانه ها و مخاطبان" گفت: «در این تحقیق اول باید مشخص می شد که use چیست؟ use در منابع و متون مختلف ارتباطی به معنای استفاده اختیاری و هدفمند افراد از رسانه ها به عنوان موجوداتی فعال و گزینش گر است.»

وی افزود: «ویژگی های متمایز درون و برون فردی هر پیام‌گیر هم باید مشخص شود. مسائل متمایز فردی و اجتماعی هر پیام‌گیر، افزایش لحظه به لحظه گزینش‌گری، پویایی و تغییرپذیری پیام‌گیران و ... از جمله این ویژگی هاست.»

سپنجی در ادامه سخنانش گفت: «برای این تحقیق جملات سرآمدان نظام را طی دوره زمانی مشخصی تهیه و گزاره های مختلفی استخراج شد و در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق بار ارزشی نداشت. نتیجه تحقیق این بود که سرآمدان نظام دیدگاه تربیتی و آموزشی برای تلویزیون قائل هستند و دوست دارند صدا و سیما به این امر مهم بپردازد.»

منبع: مهر