برچسب: ترانزیت ملی
شبکه IP ترانزیت ملی ایجاد شد
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از راه اندازی شبکه ip ترانزیت... ملی با هدف افزایش کیفیت در تبادل ترافیک اطلاعات داخل...
ترانزیت ملی را بنا بر الزامات سیاست های توسعه شبکه... ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت طبق مصوبات کمیسیون تنظیم... مقررات ارتباطات برای ایجاد شبکه تبادل اطلاعات ملی در داخل... ایجاد شبکه ip ترانزیت ملی برای اتصال ارتباطاتی شدیم که...
کد خبر: ۲۴۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰