برچسب: زیرساخت صنعتی
10 موضوع برتر در حوزه جرایم سایبری در سال 2019
روی زیرساخت های کمپین بین المللی سیستم نام دامنه dns... به زیرساخت های تحت کنترل مهاجم استفاده و اعتبارنامه های... سایبری روی سیستم های کنترل صنعتی در حال افزایش هستند... فعالیت های مخرب با هدف سیستم های کنترل صنعتی ics...
کد خبر: ۲۹۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷