برچسب: فضا مجازی آلوده
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛
«فضای مجازی» برد و باخت دارد/ در استفاده از آن هوشیار باشیم
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت فضای مجازی تبدیل... که برنده شدن ما در این فضا بسیار اهمیت دارد...
فارس درباره استفاده صحیح یا ناصحیح از فضای مجازی عنوان... کرد فضای مجازی به خودی خود و به منزله یک... برکت همین فضای مجازی آسان شده و طلبه ها و... آنجا وجود دارد استفاده کند بنابراین همین فضای مجازی امروز...
کد خبر: ۱۹۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۹