برچسب: فیس بوک وزارت خارجه
ترامپ کمر به قتل قدرت نرم آمریکا بسته است
دنبال ورود به این کشور هستند صفحه فیسبوک وزارت امورخارجه... دهد صفحه فیسبوک وزارت امورخارجه آمریکا به زبان فارسی به... حتما شهرونداى عادى این کشورها گذاشته صبا وزارت امور خارجه... در زیر پست صفحه فیسبوک وزارت امورخارجه آمریکا به زبان...
کد خبر: ۲۴۱۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲