برچسب: مهدی محسنیان راد
برابری‌ اجتماعی‌ مبتنی‌ بر دسترسی‌ برابر به‌ رسانه‌ها
ساختار اجتماعی ویژه ای است که با ظهور پارادایم اطلاعاتی... ای است که در آن افراد مختلف جوامع گوناگون همگی... اطلاعاتی جهان فشرده شده و یگانه شده است یگانگی افراد... رادیوها نیز در کانال های بسیار زیادی به طور 24...
کد خبر: ۲۸۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


فضای مجازی باعث گسست مردم با فرهنگ خود شده است
و مهدی محسنیان راد استاد دانشگاه امام صادق ع مهمانان... اول خود را از محسنیان راد آغاز کرد و پرسید... حفظ فرهنگ کنونی را چگونه ارزیابی می کنید محسنیان در... نوعی پیش بینی بود به هر حال محسنیان افزود من...
کد خبر: ۲۴۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


پرونده سود رسانه ای؛
ارتباط "متن"، "رسانه" و "فضای مجازی" چیست؟!
از نشانه ها است افراد به صورت قراردادی آن ها... دکتر مهدی محسنیان راد اصلی ترین هدف از ایجاد ارتباط... آیند که دیدن آن ها ذهن افراد را به معنی...
کد خبر: ۲۱۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲


بررسی سبک زندگی در فضای مجازی
بین فردی و بین فرهنگی افراد با یکدیگر در فضای... اساتید برجسته داخلی از جمله پروفسور مهدی محسنیان راد دکتر... یونس شکرخواه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت بر اساس این... فیزیک رادریافت کرد در دانشگاه تهران تاسیس شد شبکه دانشمندان...
کد خبر: ۱۸۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷