برچسب: ولنگاری فضای مجازی
جلوی تلویزیون‌های اینترنتی را بگیرید
قرار بگیرند در طرف دیگر ماجرا کارگروه نظارت بر فضای... مجازی است که هر چند وقت یکبار تشکیل می شود... واضح فضای مجازی پاک داخل کشور را کمرنگ تر می... عالی فضای مجازی نیازمند تجمیع ساختارهای چابک نظارت کننده ای...
کد خبر: ۲۶۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷


ولنگاری مجازی را مهار کنید!
ریختند آن عده که در فضای باز و بی دیوار... و مرز دنیای مجازی هرچه می خواستند کردند ...
وگاس مجازی ساختند و قمارخانه پشت قمارخانه علم کردند یک... به جایی رساندند که امروز فضای مجازی با همه محسناتش... ای در شورای عالی فضای مجازی زاده شده که هدفش... پایان دادن به این ولنگاری هاست البته با نام ساماندهی...
کد خبر: ۲۳۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷