برچسب: کمپین کلیک مهربان
آنلاین به کودکان کار کمک کنیم
نخستین کمپین مسئولیت اجتماعی تحت عنوان کلیک مهربان با همکاری...
به گزارش گرداب پروژه کلیک مهربان روز شنبه ۲۲ خرداد... کار و مدیران کمپین مسئولیت اجتماعی بامیلو معرفی شد در... کمپین با جلب مشارکت مردم در فضای آنلاین درباره این...
کد خبر: ۲۱۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳