Gerdab.IR | گرداب

چرا نماینده آمریکا سخنان آتشين جواد لاریجانی را قطع کرد؟

تاریخ انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

زمانی که لاریجانی در انتقاد به گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پرده از برنامه های دولت آمریکا در هدایت گروه های تروریستی برداشت، نماینده دولت آمریکا خشمگین شده و سخنان او را قطع کرد.

به گزارش گرداب، خشم نماینده آمریکا به هنگام سخنرانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تا جایی پیش رفت که او مجبور شد به اظهارات آتشین جواد لاریجانی واکنش نشان دهد.

 زمانی که لاریجانی در انتقاد به گزارش "احمد شهید" درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پرده از برنامه های دولت آمریکا و همکاران اروپایی اش در تحریک، هدایت و حمایت گروه های تروریستی خشنی که در ترور دانشمندان هسته ای کشور ما نقش داشتند برداشت، نماینده دولت آمریکا خشمگین شده و سخنان او را قطع کرد.

در فرازی از اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان که اینگونه نماینده آمریکا را خشمگین کرد آمده است: «ما قاطعانه و مؤکدا از گزارشگران محترم این شورا می خواهیم که از ایران بازدید کنند تا واقعیات را کشف نموده و به دنیا گزارش دهند. از آنها می خواهیم تا به ایران بیایند و اندوه و خشم عظیم ملت ما را هنگامی که شهادت فرزندان نخبه خود را که به دست شبکه تروریستی بی رحمی که توسط ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه و چند کشور دیگر از این مجموعه ورشکسته اخلاقی اداره، هدایت و حمایت می شود را می بینند و به جهانیان گزارش دهند.»

در این هنگام بود که نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنان لاریجانی را قطع کرده و از رئیس شورا اجازه اعتراض خواست.

لاریجانی پس از اعتراض نماینده آمریکا سخنان خود را با همان شدت و حدت قبلی ادامه داده و بلافاصله گفت: «ما از اغراض سوء کسانی که از سیستم ضعیف و بیمار سازمان ملل سوء استفاده می کنند تا سیاست های خصمانه خود را علیه ملت ما مشروعیت ببخشند کاملا آگاه هستیم، اما قطع نظر از این پدیده غم انگیز که نه اولین از این مورد است و احتمالا آخرین آن نیز نخواهد بود، نحوه رفتار گزارشگر تعیین شده برای جمهوری اسلامی ایران و محصول کار او است که حتی از حداقل های استاندارد یعنی انصاف، بیطرفی و حق محوری برخوردار نیست.»

منبع: ستاد حقوق بشر