Gerdab.IR | گرداب

قتل کودکان مسلمان برای امنیت رژیم صهیونیستی واجب است + فيلم

تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۳۹۱

كشتن هر انساني حتي اطفال و نوزادان انسان از ترس تهديد اسرائيل در آينده، براي امنيت اسرائيل و ساكنين آن نه تنها مذموم نيست بلكه جايز، لازم و مباح است.

به گزارش گرداب، در تازه‌ترين كتاب منتشر شده از سوي خاخام‌هاي يهودي در سرزمين های اشغالي، كشتن و نابود كردن هر انساني كه براي موجوديت رژيم صهيونيستي (اسرائيل) تهديد محسوب شود، جايز و لازم است.

بنا بر محتواي كتاب عبري زبان "عقاید پادشاه" (תורת המלך) نوشته خاخام "اسحاق شاپيرا" (יצחק שפירא) و خاخام "يوسف اليتصور" (יוסף אליצור) كه در 230 صفحه منتشر شده است، كشتن هر انساني حتي اطفال و نوزاد انسان از ترس تهديد اسرائيل در آينده، براي امنيت اسرائيل و ساكنين آن نه تنها مذموم نيست بلكه جايز، لازم و مباح است.

 خاخام يوسف اليتصور

این كتاب در 6 فصل تدوين شده است و بنا بر اظهارات نويسندگان آن، بر اساس آموزه‌هاي دين يهود نگارش شده است و هيچ تحريفي در آن وجود ندارد.
اسحاق شاپيرا در جواب به اعتراض انتشار اين كتاب مي‌گويد: «كتاب فوق خلاصه‌اي از آموزه‌هاي "هالاخاه" (הֲלָכָה) است و جنبه آموزشي دارد و هيچ تحريفی در آن صورت نگرفته است.»

هلاخاه يا هلاخا، به مجموعه قوانین شریعت یهود گفته می‌شود، قوانینی که از تورات، تلمود و خاخام‌ها و همچین آداب و رسوم یهودیان ناشی می‌شود.


خاخام اسحاق شاپيرا

فصل اول كتاب فوق، درباره حرام بودن و مباح بودن قتل يهوديان و غير يهوديان بر اساس آموزه‌هاي هالاخاه است، نويسنده در اين فصل با توجه به آموزه‌هاي كتاب مقدس در ابتدا مي‌نويسد: "تو نبايد كسي را بكشي" و اين عبارت را خاص يهوديان عنوان مي‌كند و مي‌نويسد: نهي از كشتن تنها براي يهوديان گفته شده است و يك فرد يهودي نمي‌تواند يهودي ديگري را بكشد ولي يك يهودي مي‌تواند غير يهودي "گوئيم" (גוי) را بكشد و حتي يهوديان در بسياري از موارد مي‌بايست اين قتل را انجام بدهند.

در فصل دوم كتاب با عنوان "كشتن غير يهودي كسي كه هفت قانون نوح را نقض كرده"، نويسنده تأكيد مي‌كند اگر يك غير يهودي به يكي از هفت قانون فرزندان نوح (שבע מצוות בני) بي احترامي كرده و يا آن را نقض كرده است، مي‌بايست كشته شود.

نويسنده در اين فصل با منتسب كردن غير يهوديان به فرزندان نوح مي‌نويسد: خداوند فرزندان يهود را به واسطه تعهد خود و گوش كردن به فرامين آسماني در مرتبه بسيار ارزشمندي نسبت به غير يهوديان قرار داده است، لكن فرزندان نوح و غير يهوديان را در مرتبه پست و پايين‌تري قرار داده و سعادت آنها را در گروی تعهد به هفت فرمان و هدايت از سوي يهوديان قرار داده است، بنا بر اين هر شخص يهودي بدون نياز به اجازه و حكمي مي‌تواند یک غير يهودي را به دليل تخلف از يكي از هفت فرمان بكشد.

در فصل سوم و چهارم، نويسنده با مقايسه ميان يهوديان و غير يهوديان، ميزان پايبندي آنها به اعتقادات خود و همچنين وضعيت آنها در حكم قتل را بررسي كرده و نتيجه مي‌گيرد كه يهوديان مي‌توانند غير يهوديان را بكشند در حالی که غير يهوديان نيز مي‌تواند غير يهوديان را بكشند، پس كشتن غير يهودي مشكلي ندارد.

در فصل پنجم كتاب با عنوان "كشتن غير يهوديان در جنگ"، نويسنده كتاب بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه كشتن غير يهوديان تنها در ميدان جنگ عليه اسرائيل تعريف نمي‌شود بلكه كساني كه سربازان دشمن را براي جنگيدن با اسرائيل تشويق مي‌كنند و از اين اقدام سربازان غير يهودي رضايت دارند نيز بايد كشته شوند.

نويسنده در ادامه فصل پنجم دامنه كشتار غير يهوديان را وسيع‌تر كرده و مي‌نويسد: كشتن كساني كه در جنگ شركت نكرده‌اند نيز واجب است زيرا ممكن است اين افراد در حال حاضر به دليل صلح موقت اقدام به كناره گيري از جنگ بكنند ولي امكان دارد در آينده و بعد از زمان صلح، اقدام به جنگيدن با يهوديان بكنند، بنا بر اين اين افراد اگر چه در جنگ شركت نكرده‌اند ولي بايد براي رفع خطر احتمالي آنها را بكشند.


نويسنده كتاب عقاید پادشاه مي‌نويسد: هيچ راهي براي اصلاح غير يهوديان وجود ندارد و حتي كساني كه در زمان طفوليت و يا نوجواني با هفت قانون نوح آشنا نشده‌اند نيز بايد بنا بر عقل سليم كشته شوند زيرا ممكن است بعد از آشنايي با هفت قانون نوح، از اجراي آن خودداري كنند بنا بر اين كشتن اطفال غير يهودي نيز مباح و لازم است.

نويسنده در آخرين فصل كتاب با عنوان "هدف قرار دادن بي گناهان" كشتن غير نظاميان يهودي را از وظايف سربازان يهودي دانسته و مي‌نويسد: اسرائيل مي‌بايست بنا بر حق خود تمام فلسطينيان فارق از مرد و يا زن و حتي بدون توجه به سن  آنها اعم از بچه يا جوان و يا كهنسال را مورد هدف قرار داده و به قتل برساند.

نويسنده همچنين در انتهاي فصل ششم مي‌نويسد: اسرائيل مي‌بايست غير يهودياني را كه در قلمرو سرزمين اسرائيل قرار دارند را مورد هدف قرار داده و بكشد، حتي اگر اين اشخاص گروگان و يا اسير باشند. بايد اين افراد را مجبور به جنگ با دشمنان اسرائيل بكند و اگر اين افراد از جنگيدن امتناع كرده و يا فرار كردند، آنها را مورد هدف قرار داده و بكشد.

اعتراض يهوديان سرزمين اشغالي به توقيف كتاب
"يديعوت آحارونوت" نوشت: بسياري از ساكنين اسرائيل در حمايت از اظهارات خاخام "داو ليور" مبني بر حقانيت كتاب عقاید پادشاه و همچنين اعتراض بر توقيف انتشار كتاب فوق به خيابان‌ها ريختند.


حمايت از انتشار كتاب عقاید پادشاه

از سوي ديگر، سران رژيم صهيونيستي در حالي كتاب فوق را افراطي معرفي مي‌كنند كه اكثريت خاخام‌هاي يهودي سرزمین های اشغالي از كتاب فوق حمايت كرده و يا حاضر نشده‌اند عليه كتاب فوق اظهارنظري داشته باشند و تنها برخي از خاخام‌هاي يهودي همچون "عواديا يوسف" و يا "يوسف شالوم الياشيو" انتشار اين كتاب را بازي با آتش معرفي كرده و هيچ حكمي عليه كتاب صادر نكرده‌اند.


حاميان كتاب عقاید پادشاه

خاخام داو ليور، خاخام "اسحاق گينسبورگ"، خاخام "يعقوب يوسف"، خاخام "زلمان گلدبرگ" تعدادي از خاخام‌هاي سرشناس يهودي در سرزمين اشغالي هستند كه محتواي كتاب تئوري پادشاه را تأييد و تصديق كرده‌اند و با توقيف انتشار اين كتاب مخالفت كرده‌اند.


خاخام اسحاق گينسبورگ حامي كتاب عقاید پادشاه

در كنار حمايت حداكثري خاخام‌هاي يهودي در سرزمين اشغالي از كتاب عقائد پادشاه، از سال 2011 به عنوان يك كتاب آموزشي در دانشگاه عبري اورشليم (بيت المقدس) تدريس و نقد شود.

منبع: مشرق