Gerdab.IR | گرداب

وقتي پرده هاي فريب فرو مي‌افتند؛

اعتقاد به فرقه ضاله بهائيت، شرط اصلي استخدام در من و تو + سند

تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱۳۹۱

شبكه انگليسي ساخته "من و تو" در جديدترين آگهي استخدام خود چهار شرط اصلي را براي پذيرفته شدن در اين شبكه اعلام كرده است.

به گزارش گرداب به نقل از باشگاه خبرنگاران، "رها اعتمادي" كه فردي بهايي زاده و از خانواده نوكران و خدمتكاران دربار شاه مخلوع است در سال 2010 با همكاري رسمي دربار انگليس و چند نفر از عوامل ديگر شبكه من و تو را كه از همان ابتدا لقب خواهرخوانده بي بي سي فارسي را يدك مي كشيد راه اندازي كرد تا اين شبكه از همان ابتدا با تفكري بهايي - صهيونيستي و ضد ايراني پا به عرصه وجود بگذارد.

شبكه انگليسي ساخته "من و تو" كه كمتر از دو سال است فعاليت خود را با سرمايه گذاري مستقيم انگليسي ها آغاز كرده و با تابلوي فريبنده شبكه اي به اصطلاح اجتماعي و فرهنگي پا به عرصه وجود گذاشت در جديدترين آگهي استخدام خود چهار شرط اصلي را براي پذيرفته شدن در اين شبكه اعلام كرده است.

اعتمادي در جديدترين آگهي استخدام اين شبكه كه در وبلاگش منتشر كرده شروط اصلي را براي پذيرفته شدن به عنوان مجري در اين شبكه را "دارا بودن اجازه اقامت و کار در انگلستان"، "اعتقاد راسخ به فرقه ضاله بهائيت"، "مخالفت با جمهوري اسلامي ايران" و "در اختیار داشتن نوع پوشش بانوان" عنوان مي كند.

رها اعتمادي از چند سال پيش با پشتيباني همه جانبه و البته غير علني عوامل بي بي سي گروهي به نام "جوانان بدون مرز" را براي ضديت با جمهوري اسلامي ايران راه اندازي كرد و تمامي عناصر همسو با فرقه ضاله بهائيت و ضد جمهوري اسلامي ايران را شناسايي و هسته اوليه من و تو را با آنها شكل داد.

البته پيش از اين هم نقل قول هاي بسياري در خصوص پشت پرده بهائي عوامل و مجريان اين شبكه مطرح بود كه اكنون با فرو افتادن پرده هاي فريب سند رسمي بهائي – صهيونيستي بودن اين شبكه به ظاهر فرهنگي – اجتماعي علني شد.

اگرچه دو شبكه سلطنتي بي بي سي فارسي و من و تو جدا از هم فعاليت مي كنند، اما منبع تغذيه نيرو و مجريان آنها يكي است و عوامل اين دو شبكه در هم تنيده و پشتيبان استراتژيك اهداف ضد ايراني يكديگر هستند.